POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCI

Pozvánka na akci

setkání pro ZMĚNu PARADIGMATU
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019 - Paspův sál, Praha

setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

Připravujeme cyklus setkávání, které zahrnují formáty setkávacích kruhů a dále se inspirují dalšími způsoby komunikace, které nabízí bezpečný prostor pro sdílení, naslouchání, vzájemnou interakci a společné objevování. Věnujeme se příkladům vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání.

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019
Paspův sál, Praha

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019

AKCI POŘÁDÁ SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU

Nevíte, co si představit pod pojmem SETKÁNÍ PRO ZMĚNU PARADIGMATU? Zhlédněte naše video s facilitátorkou Helenou Koskovou 

Přehrát video

ZÁMĚR CYKLU setkání

Klíčový záměr celého cyklu je vytvořit prostor, který podporuje individuální i kolektivní posun k novému paradigmatu. Cílem je také podpořit síťování a spolupráci všech, které zajímá změna uskutečněná směrem zevnitř ven, chtějí žít jinak a jsou ochotni společně převzít iniciativu do svých rukou. Pozornost zaměříme na dopad změny paradigmatu na různé oblasti života jednotlivce i celé společnosti a šíření příkladů dobré praxe udržitelné společnosti.

Na jednotlivých setkáních, jež tvoří jádro projektu, se budeme zaměřovat na to, jak paradigma, nebo-li světonázor, ovlivňuje naše vnímání světa i sebe samého. Budeme se věnovat také vlivu lidských hodnot, které se s paradigmatem pojí a které podvědomě ovlivňují naše chování, vztahy i priority a také to, jaká měřítka a kvality následovně vštěpujeme dalším generacím.

Výstupem jsou také konstruktivní návrhy inovací, které reprezentují odpovědný přístup ke klíčovým společenským oblastem, jako je vzdělávání, podnikání či přístup ke zdraví.

V rámci projektu nabízíme členství v nezávislé kolektivní on-line platformě, které umožní v komunikaci, spolupráci i síťování na globální úrovni pokračovat a zachovat tak kontinuitu i rozvoj aktivit, jejich reálný dopad i šíření příkladů dobré praxe.

Setkání jsou určena především pro ty, kteří

  • se změnou paradigmatu a jejích souvislostí již aktivně zabývají
  • jsou otevřeni tomu vlastní příklady dobré praxe sdílet a vzájemně se inspirovat
  • mají zájem se aktivně spolupodílet na udržitelné změně společnosti
  • již konstruktivní změny ve společnosti tvoří a chtějí je společně rozvíjet
  • mají možnost tyto aktuálně potřebné změny ve společnosti zavádět

Jak bude CYKLUS setkáVÁní probíhat?

Celodenní setkání jsou na sobě obsahově nezávislá a probíhají na různých místech republiky za přítomnosti zkušených moderátorů a odborných garantů.

 

Veřejně otevíráme témata

• Vliv změny paradigmatu a vnitřních hodnot na život •
• Spoluodpovědnost a aktivní udržitelná společnost •
• Kontinuální podpora jednotlivců i celé společnosti •

OHLÉDNUTÍ ZA USKUTEČNĚNÝMI AKCEMI

Toto setkání bylo již v pořadí druhé na téma Vzdělávání a výchovy. Měli jsme tedy za to, že se tentokrát zaměříme více konkrétně na jednotlivá témata, která nám vyplynula z minulého setkání jako stěžejní: Svoboda výběru formy vzdělávání, Výchova dětí ve vztahu k planetě a Role a klíčové kompetence učitele.

Přehrát video
Přehrát video

Další setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, jak důležitá je integrace zážitku a zkušenosti z poradního kruhu do těla prostřednictvím zvuku, dechu a pohybu.   

Tento unikátní kruh proběhl v rámci programu ALLfestu,  kulturně-vzdělávacího a osvětového festivalu, který podporuje nastavení zdravé kultury a uvědomělé společnosti, a byl věnován tématu Umění vzájemnosti. 

Přehrát video

Společně jsme vytvořili krásnou tvůrčí atmosféru. Bylo cítit, jak je toto téma pro zúčastněné skutečně nadmíru aktuální a živé.

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

Přehrát video
Přehrát video

KLÍČE PROMĚNY PARADIGMATU - 10. ŘÍJEN 2018

Pilotní veřejný council “Klíče proměny paradigmatu” se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.

„Měli bychom znovu navázat posvátný vztah k našemu životnímu prostředí, ke kterému patří celý kosmos.
Posvátno bylo zašlapáno ve jménu zisku. Duchovní stránka by se měla opět stát důležitou součástí života.“
Mnislav Zelený - etnolog