PŘIPRAVOVANÉ AKCE

pŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2019

Připravujeme cyklus setkávání, které zahrnují formáty setkávacích kruhů a dále se inspirují dalšími způsoby komunikace, které nabízí bezpečný prostor pro sdílení, naslouchání, vzájemnou interakci a společné objevování. Věnujeme se příkladům vědomého přístupu k životu s pozitivním dopadem jak na společnost, tak na kvalitu vlastního sebe-prožívání.

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019
Paspův sál, Praha

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019

AKCI POŘÁDÁ SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU

“ Změna paradigmatu je moje práce. Potkává se s tím každý changemaker, ale vlastně každý z nás, kdo žijeme na tomto světě. Jde o to nacházet nová paradigmata, přicházet na ně, a vědomě se pro ně rozhodovat.”
Pavlína Hořejšová - ředitelka Ashoky