SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU
VÁS ZVE K TÉMATU:

UMĚNÍ A VYROVNANOST

PŘINÁŠÍME PŘÍLEŽITOST SE SETKAT, VZÁJEMNĚ SE INSPIROVAT A SPOLEČNĚ ZAMĚŘIT POZORNOST NA MYSTÉRIUM ZVANÉ ŽIVOT A JEHO TVORBA. 

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

2. prosince 2019

Kaiserštejnský palác

Malostranské nám.23/37, Praha1


Podtitul tohoto setkání je TVORBA JAKO CESTA OD SEBEVYJÁDŘENÍ K SEBEPOZNÁNÍ
aneb KAŽDÝ V SOBĚ NOSÍ UMĚLCE I MISTRA

Slovo umění pochází ze sanskrtu a znamená “vhodně spojeno”. Mysl vytváří rozdíly, umění je opět stírá.  Skutečné umění není vymezeno zdmi knihoven či galerií, skutečné umění je samotným životem.  Tvůrčí přístup je stejně dobře možné využít při psaní básně jako při vytváření harmonického vztahu.  Uměním může být tiše sedět, naslouchat druhým lidem a naplno vnímat, co se snaží vyjádřit.

Záměr setkání:

– vytvořit prostor pro blahodárný účinek vzájemné přítomnosti v lehkosti, hravosti a improvizované tvorbě

– poskládat stávající úhly pohledu na tvorbu a umění a společně z jiné úrovně myšlení/vnímání nahlédnout novou perspektivu, která může pro každého z nás znamenat něco jiného a přesto se tam mohou odrážet společné vnitřní principy, které mohou přinést jasnost a radost do našich každodenních životů

– přinést příležitost pro společnou tvorbu díla, v němž se umění života odráží

Součástí této nevšední akce je použití unikátního komunikačního nástroje, který umožní aktivovat potenciál kolektivní inteligence, jež přesahuje mentální kapacitu všech přítomných dohromady. Nejde tedy pouze o sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také, a to především, přímo na místě nahlédnout téma z jiné perspektivy, než je obvyklé. Možnost se aktivně zapojit dostanou všichni přítomní.  

V rámci dopoledne v kruhu si pokusíme mimojiné odpovědět na tyto otázky:

Jaká je vaše první vzpomínka na setkání s vlastní tvořivostí?
Jak u vás tvořivost probíhá? Co se děje během tohoto tvořivého procesu?

V první části dopoledne mají v kruhu prostor pozvaní hosté. Další účastníci jsou svědky, jejichž rolí je naslouchat a své životní zkušenosti a příběhy do kruhu přinášet tichem. V druhé části se prostor pro sdílení rozšiřuje i mezi účastníky. Kruh a kolektivní moudrost, která nás jako jednotlivce přesahuje,  přirozeně vytváří příležitost pro posun myšlení a nalezení nové perspektivy pro všechny přítomné.

Program dne

08.30 – 09.30 Registrace a uvítání 

09.30 – 12.30 Kruhy pro změnu paradigmatu: Umění a vyrovnanost 

12.30 – 13.00 Catering v předsálí Křišťálového sálu – 1. patro    (je možnost se občerstvovat i v průběhu odpoledního bloku)

13.00 – 15.00 Paralelně probíhající program: POVÍDÁNÍ S HOSTY/WORKSHOPY/EXPERIMENTY 

15.00 – 17.00 Společný kruh – integrace zažitého a sdílení přínosů 

17.00 Závěrečné slovo a uzavření dne

Kruhem a dnem nás provedou Lenka Melicharová, Michaela Cmíralová a Stanislav Stejskal.

Čím se v průběhu dne zabýváme?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nového vnímání a přístupu, které zatím neznáme. 

Prožitek setkání v kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti. 

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení vlastních prožitků, nikoli prosazování a vnucování svých pravd a názorů, všichni vnášíme do prostoru jedinečný nenahraditelný střípek do mozaiky poznání.

Co vám den může dát:

·  novou zkušenost 

·  nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit  

·   setkání s těmi, kteří mají podobné životní hodnoty  

·     nadhled k tomu tvořit nejen ze sebe, ale také skrze sebe

Necháváme doma očekávání, snahu k něčemu dojít, něco vyřešit, něco se dozvědět nebo přinést do kruhu své hotové návody a názory. Přicházíme naslouchat a sdílet příběhy o tom, jak se nám žije a tvoří, kde se cítíme nejistí a naopak. 

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Společně ale podporujeme jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná. 

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč