SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU
VÁS ZVE NA Setkání K TÉMATU:

UMĚNÍ A VYROVNANOST

PŘINÁŠÍME PŘÍLEŽITOST SE SETKAT, VZÁJEMNĚ SE INSPIROVAT A SPOLEČNĚ ZAMĚŘIT POZORNOST NA MYSTÉRIUM ZVANÉ ŽIVOT A JEHO TVORBA. 

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

2. prosince 2019

Kaiserštejnský palác

Malostranské nám.23/37, Praha1


Podtitul tohoto setkání je TVORBA JAKO CESTA OD SEBEVYJÁDŘENÍ K SEBEPOZNÁNÍ
aneb KAŽDÝ V SOBĚ NOSÍ UMĚLCE I MISTRA

Slovo umění pochází ze sanskrtu a znamená “vhodně spojeno”. Mysl vytváří rozdíly, umění je opět stírá.  Skutečné umění není vymezeno zdmi knihoven či galerií, skutečné umění je samotným životem.  Tvůrčí přístup je stejně dobře možné využít při psaní básně jako při vytváření harmonického vztahu.  Uměním může být tiše sedět, naslouchat druhým lidem a naplno vnímat, co se snaží vyjádřit.

Cílem setkání je:

– vytvořit prostor pro blahodárný účinek vzájemné přítomnosti v lehkosti, hravosti a improvizované tvorbě

– poskládat stávající úhly pohledu na tvorbu a umění a společně z jiné úrovně myšlení/vnímání nahlédnout novou perspektivu, která může pro každého z nás znamenat něco jiného a přesto se tam mohou odrážet společné vnitřní principy, které mohou přinést jasnost a radost do našich každodenních životů

– přinést příležitost pro společnou tvorbu díla, v němž se umění života odráží

Součástí této nevšední akce je použití unikátního komunikačního nástroje, který umožní aktivovat potenciál kolektivní inteligence, jež přesahuje mentální kapacitu všech přítomných dohromady. Nejde tedy pouze o sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také, a to především, přímo na místě nahlédnout téma z jiné perspektivy, než je obvyklé. Možnost se aktivně zapojit dostanou všichni přítomní.  

V rámci dopoledne v kruhu si pokusíme mimojiné odpovědět na tyto otázky:

Co vše se dá nazvat uměním? Jak se projevuje vyrovnanost?

V čem tkví nadčasová přitažlivost a hodnota některých děl?

Jaký je rozdíl mezi tvorbou, která vzniká z emocí a tvorbou pramenící z přítomnosti a z klidu?

Jakým jazykem k nám umění promlouvá, co přináší nebo naopak jaké výzvy vyvolává?

Přinášíme novou perspektivu i v rámci vstupného - jeho výši určujete vy.
Známe hodnotu setkání pro změnu paradigmatu a věříme, že společně zajistíme jejich udržitelnost.

Doporučené vstupné: od 890Kč

V průběhu dne je zajištěno lehké občerstvení .... Rádi vám také vystavíme fakturu. Vstupné, v celé jeho výši, je pro podnikající subjekty daňově uznatelný náklad.

Děkujeme za vaši účast i podporu.

V první části dopoledne budou mít v kruhu prostor pozvaní hosté. Další účastníci budou svědky, jejichž rolí bude naslouchat a své životní zkušenosti a příběhy do kruhu přinášet tichem. V druhé části se prostor pro sdílení rozšíří i mezi účastníky. Kruh a kolektivní moudrost, která nás jako jednotlivce přesahuje,  přirozeně vytvoří příležitost pro posun myšlení a nalezení nové perspektivy pro všechny přítomné.

 

Program dne

09.30 – 10.00 Registrace a uvítání 

10.00 – 13.00 Kruhy pro změnu paradigmatu: Umění a vyrovnanost 

12.30 – 15.00 Oběd, SPOLU-TVORBA a poznávání se a propojování 

15.00 – 16.30 Společný kruh – integrace zažitého a sdílení přínosů 

16.30 – 17.00 Závěrečné slovo a uzavření dne

Kruhem a dnem nás provedou Lenka Melicharová, Michaela Cmíralová a Stanislav Stejskal.

Čím se budeme v průběhu dne zabývat?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nového vnímání a přístupu, které zatím neznáme. 

Prožitek setkání v kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti. 

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení vlastních prožitků, nikoli prosazování a vnucování svých pravd a názorů, všichni vnášíme do prostoru jedinečný nenahraditelný střípek do mozaiky poznání.

Co vám den může dát:

·  novou zkušenost 

·  nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit  

·   setkání s těmi, kteří mají podobné životní hodnoty  

·     nadhled k tomu tvořit nejen ze sebe, ale také skrze sebe

Nechte doma očekávání, snahu k něčemu dojít, něco vyřešit, něco se dozvědět nebo přinést do kruhu své hotové návody a názory. Přijďte naslouchat a sdílet příběhy o tom, jak se vám žije a tvoří, kde se cítíte nejistí a naopak. 

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Podpoříme ale jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč