play

NAČERPEJTE ATMOSFÉRU NAŠICH SETKÁNÍ

SETKÁVACÍ KRUH NA TÉMA:

ZDRAVÍ A PREVENCE

Přinášíme příležitost se setkat, vzájemně se inspirovat a společně zodpovědně reagovat na aktuální společenské i osobní výzvy.

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

27. května 2019

Místo konání

Paspův sál, Praha

Nádražní 48/92, Praha – Smíchov (budova Staropramenu, vchod přes restauraci Potrefená husa Na Verandách)

Zdraví jako fenomén – dá se zdraví vůbec definovat? Může nás prevence ochránit? A co vše zahrnuje? Pozvání do společného kruhu přijali tito hosté:

Další hosté budou postupně doplňováni.

Vstupné na akci je dobrovolné.

Reálné náklady na jeden vstup, včetně cateringu, jsou 1 800 Kč.

Věříme v ekonomiku daru.

Pokračování poradních kruhů pro změnu paradigmatu se bude odvíjet od výše přijatých příspěvků.

Na základě zkušenosti z předchozích setkání chceme dát větší prostor pozvaným hostům a nechat téma, které je potřeba otevřít, na jejich vzájemné shodě. Další účastníci budou v první polovině svědky, jejich rolí bude naslouchat a svou moudrostí i životními zkušenostmi přinášet svůj příběh do kruhu svou přítomností a tichem. Poté se kruh rozšíří.

Program dne

08.20 – 09.00  Registrace a uvítání

09.00 – 12.00  Poradní kruhy pro změnu paradigmatu ve zdraví

12.00 – 13.30  Oběd a networking

13.30 – 14.30  Léčivé zvuky hudby a integrace prožitku do těla skrze dechu

15.00 – 16.30  Společný kruh – sdílení výstupů

16.30 – 17.30  Networking a uzavření dne

 

12.00 – 14.00  Tiskový lunch v salónku – setkání hostů s novináři

Facilitátory poradních kruhů budou Jan Bím a Stanislav Stejskal.

Nechte doma očekávání, snahu k něčemu dojít, něco vyřešit, něco se dozvědět nebo přinést do kruhu svá hotová řešení. Přijďte naslouchat a sdílet příběhy o tom, jak se vám žije, kde se cítíte nejistí a naopak.

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Podpoříme ale jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná.

Čím se budeme v průběhu dne zabývat?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nové cesty, kterou zatím neznáme.

Prožitek poradního kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti.

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení prožitků, nikoli hotových řešení, vnášíte vlastní střípek do vizualizace možné budoucnosti.

 

Co vám den může dát:

  • novou zkušenost
  • nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit
  • setkání s těmi, kteří to mají podobně
  • nadhled k tomu tvořit nejen sám pro sebe, ale i pro budoucí generace

Místo konání

Paspův sál, Praha

Paspův sál se nachází v budově Pivovaru Staropramen, a.s., Nádražní 48/92, 150 00 Praha – Smíchov, v 1. patře nad úrovní restaurace Potrefená husa Na Verandách.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč