USKUTEČNĚNÉ AKCE

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ AKCÍ

PORADNÍ KRUH NA TÉMA: ZDRAVÍ A PREVENCE - 27. května 2019

Paspův sál, Praha (budova Staropramenu)

Další setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, jak důležitá je integrace zážitku a zkušenosti z poradního kruhu do těla prostřednictvím zvuku, dechu a pohybu.   

Zdraví a prevence je téma, které se dotýká nás všech. Na poradním kruhu zazněla spousta inspirujících myšlenek zdůrazňujících potřebu návratu k přirozenosti, obnovení důvěry ve vlastní tělo a jeho sebeozdravné procesy. Zněla zde také hudba, zpěv a uvolňující smích.

Jedna myšlenka za všechny:

“Zdraví není něco vnějšího, zdravého nebo drahého, co si vložíme do těla, ale něco vnitřního, čemu dáme prostor, aby se projevilo.” David Formánek

Jak probíhal náš květnový poradní kruh?
Jak probíhal náš první poradní kruh?

K tématu výchovy a vzdělávání se sešlo v kruzích více než 130 lidí. Společně jsme vytvořili krásnou tvůrčí atmosféru. Bylo cítit, jak je toto téma pro zúčastněné skutečně nadmíru aktuální a živé.

1. PORADNÍ KRUH - 29.LEDEN 2019
SPOLEČENSKÉ VÝZVY A VZTAHY

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

Přehrát video
Jak probíhal náš první poradní kruh?

KLÍČE PROMĚNY PARADIGMATU - 10.ŘÍJEN 2018

První veřejný council “Klíče proměny paradigmatu” se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.