USKUTEČNĚNÉ AKCE

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ AKCÍ

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ NA TÉMA: VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA - 9. září 2019

Paspův sál, Praha (budova Staropramenu)

Toto setkání bylo již v pořadí druhé na téma Vzdělávání a výchovy. Měli jsme tedy za to, že se tentokrát zaměříme více konkrétně na jednotlivá témata, která nám vyplynula z minulého setkání jako stěžejní:

– Svoboda výběru formy vzdělávání

– Výchova dětí ve vztahu k planetě

– Role a klíčové kompetence učitele.

Protože jsme se ale vědomě rozhodli, že se ve tvorbě konceptu projektu necháme vést aktuálním děním a intuicí, setkání jsme dali, v souladu s tím a s aktuální environmentální situací na planetě, podtitul:  VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S POKRAČOVÁNÍM ŽIVOTA NA ZEMI. 

Stanislav Štech, Petr Diamant, Gabriela Ježková, Martina Kaděrová, Silvie Pýchová a Zdeněk Sleška se ze zdravotních nebo rodinných důvodů na poslední chvíli museli omluvit. To je život a vše se děje z nějakého dobrého důvodu, kterému nemusíme hned rozumět. S většinou z nich jsme již domluveni, že rádi přijmou pozvání na příští setkání, které jim třeba svým zaměřením a podtitulem bude ještě bližší a i pro ně více obohacující. Do kruhu naopak spontánně zasedli Marcela Murgašová z nadace Blíž k sobě, Samuel Jordán ze školy Da Vinci a Pavel Kraemer z Institutu pro inovativní vzdělávání.

Jak probíhalo zářijové setkání?

3. PORADNÍ KRUH - 27. KVĚTNA 2019
ZDRAVÍ A PREVENCE

Zdraví a prevence je téma, které se dotýká nás všech. Na poradním kruhu zazněla spousta inspirujících myšlenek zdůrazňujících potřebu návratu k přirozenosti, obnovení důvěry ve vlastní tělo a jeho sebeozdravné procesy. Zněla zde také hudba, zpěv a uvolňující smích.

Tento unikátní kruh proběhl v rámci programu ALLfestu,  kulturně-vzdělávacího a osvětového festivalu, který podporuje nastavení zdravé kultury a uvědomělé společnosti, a byl věnován tématu Umění vzájemnosti. 

Jak probíhal náš třetí poradní kruh?

K tématu výchovy a vzdělávání se sešlo v kruzích více než 130 lidí. Společně jsme vytvořili krásnou tvůrčí atmosféru. Bylo cítit, jak je toto téma pro zúčastněné skutečně nadmíru aktuální a živé.

1. PORADNÍ KRUH - 29. LEDEN 2019
SPOLEČENSKÉ VÝZVY A VZTAHY

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

Jak probíhal náš druhý poradní kruh?
Jak probíhal náš první poradní kruh?

KLÍČE PROMĚNY PARADIGMATU - 10. ŘÍJEN 2018

První veřejný council “Klíče proměny paradigmatu” se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.