USKUTEČNĚNÉ AKCE

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍ AKCÍ

PORADNÍ KRUH NA TÉMA: VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ- 25. března 2019

Paspův sál, Praha (budova Staropramenu)

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

K tématu výchovy a vzdělávání se sešlo v kruzích více než 130 lidí. Společně jsme vytvořili krásnou tvůrčí atmosféru. Bylo cítit, jak je toto téma pro zúčastněné skutečně nadmíru aktuální a živé.

Často zde zaznívalo, jak důležitý je ve škole vztah učitele a žáka a slova jako přijetí, respekt, dobrovolnost, vnitřní motivace. 

Rádi bychom dále podpořili a rozvíjeli konkrétní výstup/výzvu: „Učitel jako nejvýznamnější (nejprestižnější) povolání ve společnosti“.

Některé z inspirativních myšlenek, které na setkání zazněly, naleznete zde.

Jak probíhal náš březnový poradní kruh?

1. PORADNÍ KRUH - 29.LEDEN 2019
SPOLEČENSKÉ VÝZVY A VZTAHY

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

Přehrát video
Jak probíhal náš první poradní kruh?

KLÍČE PROMĚNY PARADIGMATU - 10.ŘÍJEN 2018

První veřejný council „Klíče proměny paradigmatu“ se setkal s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.