BŘEZEN 2019

SETKÁVACÍ KRUH NA TÉMA: VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - 25. 3. 2019

Paspův sál, Praha (budova Staropramenu)

První setkání v tomto formátu nám poskytlo cennou zkušenost a jasnost v tom, co zachovat a rozvíjet a co v rámci příštích setkání změnit a posunout.

Je čas modernizovat školství? Jaké principy by klasické školství mohlo přijmout od alternativního a je to vůbec možné? Jaká změna je vlastně potřeba? Pozvání do společného kruhu přijali tito hosté:

Při tomto unikátním setkání zaplnilo sál budovy Staropramenu téměř 130 lidí. V kruzích usedli studenti, učitelé a ředitelé státních i alternativních škol, zástupci státní správy, myslitelé a inovátoři a další inspirativní hosté. Z kruhu vzešla témata týkající se role a klíčových kompetencí učitelů, výchovy dětí ve vztahu k planetě a svobody ve vzdělávání. Tato témata budeme rozvíjet v rámci navazujícího poradního kruhu Vzdělávání a výchova, který se bude konat dne 9. září 2019.

Březnové setkání očima hostů.