play

VIDEOPOZVÁNKA NA AKCI

SETKÁVACÍ KRUH NA TÉMA:

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Přinášíme příležitost se setkat, vzájemně se inspirovat a společně zodpovědně reagovat na aktuální společenské i osobní výzvy.

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

25. března 2019

Místo konání

Paspův sál, Praha

Paspův sál, Praha (budova Staropramenu, vchod přes restauraci Potrefená husa Na Verandách)

Je čas modernizovat školství? Jaké principy by klasické školství mohlo přijmout od alternativního a je to vůbec možné? Jaká změna je vlastně potřeba? Pozvání do společného kruhu přijali tito hosté:

Další hosté budou postupně doplňováni.

Vstupenkou je dobrovolná výše daru.

Výše Vašeho daru závisí na tom, jakou hodnotu pro Vás Poradní kruhy pro změnu paradigmatu mají. Pořádání těchto kruhů musí být udržitelné a přijaté dary musí pokrýt alespoň většinu nákladů. Současně chceme, aby tyto kruhy byly přístupné pro všechny se skutečným zájmem o konstruktivní přístup a změnu uskutečněnou směrem zevnitř ven.

Setkávací kruhy pro změnu paradigmatu nemají svou cenu, ale hodnotu, kterou spoluvytváří všichni zúčastnění.

Na základě zkušenosti z prvního setkání chceme dát větší prostor pozvaným hostům a nechat téma, které je potřeba otevřít, na jejich vzájemné shodě. Další účastníci budou v první polovině svědky, jejich rolí bude naslouchat a svou moudrostí i životními zkušenostmi přinášet svůj příběh do kruhu svou přítomností a tichem. Poté se kruh rozšíří.

Odpolední část pak bude věnována menším skupinkám se zaměřením na jednotlivá témata, která budou vedena a navržena přímo hosty.

Program dne

09.00 – 09.30  Přivítání a úvodní slovo

09.30 – 11.00  Poradní kruh pozvaných hostů (I. kruh)

11.00 – 12.30  Poradní kruh pozvaných hostů (II. kruh)

12.30 – 13.30  Poradní kruh účastníků

13.30 – 14.30  Oběd

14.30 – 16.00  Pracovní skupiny s pozvanými hosty

16.00 – 16.15  Přestávka

16.15 – 17.15  Sdílení výstupů pracovních skupin

17.15 – 18.00  Networking a vytvoření komunit k daným 

                         tématům

Facilitátory poradních kruhů budou Jan Bím a Stanislav Stejskal.

Nechte doma očekávání, snahu k něčemu dojít, něco vyřešit, něco se dozvědět nebo přinést do kruhu svá hotová řešení. Přijďte naslouchat a sdílet příběhy o tom, jak se vám žije, kde se cítíte nejistí a naopak.

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Podpoříme ale jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná.

Čím se budeme v průběhu dne zabývat?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nové cesty, kterou zatím neznáme.

Prožitek poradního kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti.

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení prožitků, nikoli hotových řešení, vnášíte vlastní střípek do vizualizace možné budoucnosti.

 

Co vám den může dát:

  • novou zkušenost
  • nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit
  • setkání s těmi, kteří to mají podobně
  • nadhled k tomu tvořit nejen sám pro sebe, ale i pro budoucí generace

Místo konání

Paspův sál, Praha

Paspův sál se nachází v budově Pivovaru Staropramen, a.s., Nádražní 48/92, 150 00 Praha – Smíchov, v 1. patře nad úrovní restaurace Potrefená husa Na Verandách.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč