Nejdůležitější rozhovory, podněty, potřeby a případná zklamání, které skutečně odráží firemní kulturu, probíhají na neformální úrovni. Dejte jim prostor ve firemním kruhu – unikátním komunikačním nástroji, který umožňuje pracovat s kolektivním potenciálem celého týmu a posiluje pocit sounáležitosti, loajality a vzájemné důvěry.

Díky firemnímu kruhu můžete najít konstruktivní řešení krizové situace, rozproudit interní komunikaci, podpořit firemní kulturu nebo najít odpovědi na strategické otázky. Aplikovatelnost firemního kruhu nezná hranic a vždy si můžete být jistí, že společným prožitkem firemního kruhu posouváte svou organizaci na vyšší úroveň fungování.

Za externí kouče a poradce můžete dát statisíce, přitom řešení problému leží ve vaší organizaci, ve vašich zaměstnancích, ve vás. Firemní kruh vám tak může pomoci optimálně reagovat na stávající situaci a najít ideální řešení.

Firemní kruhy vám pomohou:

 • získat nový pohled na věc
 • zjistit zpětnou vazbu a názory vašeho kolektivu
 • najít kolektivní rozhodnutí
 • efektivně řešit konflikty
 • rozproudit efektivní interní komunikaci
 • posílit pocit sounáležitosti a loajality uvnitř organizace
 • vylepšit firemní kulturu
 • vzájemně se inspirovat, učit se a motivovat

Jak firemní kruhy probíhají?

 • Firemní kruh s vámi připravíme na míru dle vašich potřeb a požadavků
 • Celým kruhem vás provádí facilitátor, ideální je 4-10 účastníků, ale máme zkušenosti i s velkými kruhy platformy Změny paradigmatu s více než 150 účastníky.
 • Délka kruhu závisí na počtu účastníků, obvykle jsou potřeba 2-4 hodiny.
 • Pokud si nejste jistí záměrem firemního kruhu, můžeme uspořádat úvodní firemní kruh k jeho nalezení a následně podle toho připravit kruh v širším složení.
 • Firemní kruhy mohou být velkým přínosem pro budování firemní kultury a zavádění změn při jejich pravidelném opakování. Můžeme vám zajistit sérii navazujících firemních kruhů.

O komunikační metodě

Setkání v kruhu má svá pravidla i facilitátora. Základem je, že mluví pouze ten, kdo má v ruce takzvaný “talking stick” neboli mluvící předmět, a ostatní naslouchají. Netradiční je i obsah toho, co účastníci sdílí. Jsou vedeni k tomu, aby místo svých pevných názorů sdíleli to, jak se k nim dostali, jaké zásadní životní okamžiky jejich současné názory vytvořily. Tím vzniká prostor, kde je možné najít porozumění a přijetí i mezi lidmi s opačnými přesvědčeními. Kruh otevírá zcela nové vidění, nahlížení a uvažování všech účastníků a vytváří atmosféru pro hlubší pochopení a možnost téma nahlédnout z širší perspektivy a souvislostí. Díky tomu může dojít k opravdovému sdílení a vytvoření zcela nových propojení a synergií, které klasická frontální konference ze své podstaty neumožňuje.

Vzniká prostor pro vzájemné obohacení, inspiraci a spolupráci, které mají potenciál v dané společenské oblasti překročit zastaralé, již neužitečné názory a podpořit její rozvoj udržitelným a lidsky orientovaným směrem.

Cílem setkání v kruhu je poskládat stávající úhly pohledu na věc a společně z jiné úrovně myšlení nahlédnout, na jakých principech nové přístupy k podnikání a spolupráci stojí, a zároveň, jak tyto principy integrovat v praxi.