lidé změny paradigmatu

LIDÉ ZMĚNY PARADIGMATU

Přední myslitelé, vědci, lékaři, filantropové, ředitelé, průvodci a další hosté společně sdílejí své zkušenosti a nalézají řešení rozporů ve společnosti.

LENKA MELICHAROVÁ

Vede Adato Institut, přinesla vizi poradních kruhů pro Změnu paradigmatu. Poznávání podstaty a principů jevů života ji okouzluje. Věří, že stav světa je přímo úměrný úrovni myšlení, ze které konáme. Je mámou dvojčat. 

MICHAELA CMÍRALOVÁ

Spolutvůrkyně  poradních kruhů pro Změnu paradigmatu a Školy 21, autorka Transformačního cyklu, organizátorka eventů. Původně redaktorka TV Prima, Novinky.cz. Nyní plně ponořena do osobního života, tvorby a vedení osobnostně rozvojových workshopů a vzniku nových médií.

DAVID FORMÁNEK

Ředitel lodivod Adato Paradigma. Včelař, truhlář a hudebník. Otec pěti dětí. Dlouhodobě se věnuje postění, pránickým dechovým cvičením a koupelím v ledové vodě. Hledá prosté plynoucí lidské štěstí. Pro všechny.

ADAM MIKA

Vytváří on-line produkty, které lidem umožňují, aby k sobě měli blíž. Objevuje a propojuje zdánlivě nesouvisející a nepropojitelné. Poslední dobou intenzivně objevuje a propojuje sám sebe…

MICHAL ČAGÁNEK

Průvodce lidskou duší prostřednictvím básní, písní a příběhů. Jeho hudba a knihy pomáhají svým obsahem i podáním otvírat srdce a navracet se do klidu a harmonie. 

LINDA MORYS

Získává zdroje na podporu a udržitelnost Adato Paradigma. Specialistka na kulturní odlišnosti a diversitu v businessu. Lektorka, kouč a podporovatelka změn hodnot a kultury ve firmách. 11 let žila a pracovala na Středním východě.

STANDA STEJSKAL

Kouč, který do ČR přinesl systém Spirální dynamiky, který se zabývá vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů člověka a společnosti.

MARTIN ŠVIHLA

Lektor, kouč, podnikatel, učitel aikida. Vytváří projekty a prostory, ve kterých děti i dospělí můžou rozvíjet svůj lidský potenciál. Baví ho objevovat, co znamená být celistvým člověkem.

HANA BERNARDOVÁ

Tlumočnice, překladatelka, propojovatelka a inspirátorka. Zahradnice a muzikantka. Provází poradní kruhy, spolupracuje s Nadací Pro půdu. Její základní otázkou je, jak žít šťastný a naplňující život v souladu s životem samotným. Věří, že je možné na Zemi vytvořit ráj – společenství všech bytostí.

JAN HRUŠKA

Průvodce pozitivní změnou, kouč a mentor. Designuje a implementuje programy na sebepoznání, osobní rozvoj a zvýšení výkonnosti jednotlivců i týmů. Vede ucelenou řadu programů pro rozvoj integrovaného myšlení a vedení lidí – Integral Growth, Integral Leadership – postavených na Integrální teorii a praktické aplikaci teorie Spiral Dynamics Integral.

MICHAELA ŠVEJDOVÁ

Zabývá se problematikou šikany na pracovišti a je zakladatelkou Allfestivalu v Litoměřicích.

JAN RAK

Přední český vědec, profesor kvantové fyziky působící v CERNu na experimentech ALICE – urychlovač částic.

KAREL KŘÍŽ

Autor knihy Tajemství a síla slova, umělecký řezbář, koordinátor a organizátor České Konference, ale také hudebník a instrumentalista.

TEREZA WINKLEROVÁ

Zakladatelka NNO Proudy inspirace a tvůrkyně Kongresu inteligentního pohybu, vystudovala sociologii a andragogiku, zabývá se propojením pohybové inteligence s mentální, emoční a sociální vyzrálostí.

IVETA CLARKE

Je světoobčan, emigrant a patriot, tvůrce a inspirátor, průvodce myšlenkami a mezinárodně akreditovaný odborník v práci s lidmi. Zabývá se tématy studu, osobní odvahy, integrity, odpovědnosti, a zranitelností jako projevem síly a odolnosti.  Aktivně ovlivňovat dění kolem sebe považuje za svou povinnost i za smysl života. 

JAN FRANTIŠEK BÍM

Je poutníkem a průvodcem, vede meditace, různé kruhy a semináře, provází přechodovými rituály. Lidi z byznysu podporuje v nalezení spirituálního rozměru podnikání, v objevování nových forem vedení lidí a jejich motivace, vycházejících z duchovních principů, samoorganizace a sebeřízení.

PETR VYROUBAL

Zakladatel a více než 20 let partner jedné velké advokátní kanceláře v Praze, nyní samostatný advokát. Podporovatel koncepce tzv. holistického práva, laický konzument nejstaršího léčebného systému na světě – ajurvédy. Netají se ovlivněním buddhismem, v roce 2011 pobýval v zen-buddhistickém ášramu v Indii.

MARTIN ČERNOHORSKÝ

Otec čtyř dětí s hlubokou touhou nalézat svou pravdu a tvořit lidská společenství a kruhy. Aktivní hledač harmonických způsobů soužití v rodině, firmě a společnosti. Po mnoha letech velmi aktivního života, poslechl volání a přešel z role sportovce a lídra k povolání průvodce a podporovatele, především lídrů a tvůrců projektů.

MNISLAV ZELENÝ ATAPANA

Český etnolog, spisovatel a novinář. Podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. V letech 1996 až 2001 byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru.

JAN ŠULA

Diplomovaný lékař, který do ČR přinesl psychoimunoneurologii. Jeho revoluční léčebné postupy v oblasti biomedicíny budí světovou pozornost.                                 

EVA KAVKOVÁ

Žena, matka, podnikatelka, filantropka, průvodkyně životního stylu, průkopnice raw stravy v ČR. Téměř 20 let se aktivně podílí na osvětě v oblasti mezilidských vztahů. Píše články, knihy, pořádá kurzy. Přináší praktická řešení pro komplexní uzdravení těla i duše, zejména z pohledu ženy.

MAREK ŠÁLEK

Ředitel Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí, jehož cílem je učinit jógu a meditaci známou a dostupnou v celé naší společnosti včetně dětí, seniorů a odsouzených vězňů. Jako ředitel fondu se stará o jeho vyvážený chod tak, aby postupně plnil cíle jednotlivých projektů a efektivně nakládal s finančními prostředky od dárců. 

JAN NAMMO BRADÁČEK

Manžel, otec a průvodce. Sám i ve spolupráci se svojí ženou provází individuální sezení, skupinové akce a rituály zaměřené jak na uzdravení osobnosti člověka, tak na její překročení a poznání hlubších zdrojů. Věnuje se také vztahům mužů a žen a jejich usmíření. V tom vidí svou roli při vytváření zdravějšího a harmoničtějšího světa.

JAN LÁTAL

Průvodce přírodou, lektor Natural Spirit, amatérský astroarcheolog a religionista, designér současných rituálů, abstraktní fotograf, minimalistický webmaster, sběratel kostí, per a kamenů, experimentální hudebník.

HELENA KOSKOVÁ

Poutnice a průvodkyně, lektorka nadosobního rozvoje, moderátorka skupinových procesů a současných rituálů, terapeutka, zahradnice a afrotanečnice. Inspiraci čerpá z pozorování přírodních cyklů a z naslouchání příběhům v kruzích. Narodila se na dušičky, což vysvětluje mnohé.

PAVEL KRAEMER

Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání na podporu alternativních proudů ve vzdělávání. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, vzdělávání Škola Života a festivaly InoEduFest.

MARCELA ERBEKOVÁ

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích. Do školy přivedla experty z praxe tuzemské i zahraniční a pro žáky druhého stupně vymysleli projekt talentové a víceoborové třídy.

PETER ŽIVÝ

Otec 4 dětí. Sociální inovátor, kulturní kreativec, lektor intuitivní pedagogiky v CZ i SK. Do společnosti přináší úplně nový obraz o škole a vzdělávání, o svobodě v práci, zaměřený více na ČLOVEKA, na lidskost, na komunikaci, na tvořivost, autonomii a spolupráci. Věnuje se veřejnému šíření důležitosti hlubšího spojení mezi VODOU a ČLOVĚKEM.

MARTINA KADĚROVÁ

Vede vzdělávací projekt PeaceJam, je bývalou ředitelkou EDUin. Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Zabývá se koučinkem a zaměřuje se na práci se změnou a hodnotovými systémy.

KAMILA DVOŘÁKOVÁ

V Národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu výzkumu duševního zdraví dětí a mladistvých, zároveň nabízí workshopy sebe-laskavosti. 10 let žila v USA. Je ambasadorkou duševní pohody.

JINDŘICH KITZBERGER

Ředitel základní montessori školy Duhovka. Pracoval řadu let ve vedení celostátních asociací a sdružení pedagogů, byl náměstkem ministra MŠMT a spoluautorem vzdělávacího programu Národní škola.

IVANA JANEČKOVÁ

Spoluzakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti Duhovka Group. Základními pilíři jedinečného projektu je česko-anglické prostředí a metoda Montessori.

IVAN PAVLÍČEK

Původně vědecký pracovník v oboru molekulární biologie a genetika. Zakladatel a spolumajitel společnosti Next. Vystudoval psychoterapii, věnuje se dlouhým pochodům a běhům, fotografování a genealogii. Otec čtyř dětí.

BOHUSLAV HORA

Učitelem dějepisu. Kromě toho učí informatiku, hlavně jiné učitele. Technologie vtáhl i do výuky dějin. Roky se snaží zbořit zažitý systém českého školství a učit prostě jinak. 

ANNA HOGENOVÁ

Na katedře filozofie FTVS UK přednáší filozofii a etiku. Zabývá se trvale fenomenologickou problematikou (evidence, podstata, poznání, tělo, pohyb aj.)

MARTINA BĚŤÁKOVÁ

Místostarostka pro vzdělávání v obci Psáry a manažerka soukromé základní školy ZŠ Navis v Dobřejovicích. Působila jako pedagog i zástupce ředitele, vede dětskou skupinu a mikrojesle, lektoruje pro Education Republic a Společnosti Montessori.

MICHAL KANDLER

Sociální pracovník, terapeut a inovátor ve vzdělávání. Ve Svobodě Učení je aktivním členem předsednictva a správcem centra sebeřízeného vzdělávání. Přednáší, publikuje a překládá o výchově a vzdělávání.

MARCELA MURGAŠOVÁ

Výkonná ředitelka nadace BLÍŽKSOBĚ. Vede CSR inovativní filantropický projekt. Pro ženy a mladé dívky vede lekce „Cvičení pro Duši“ – Pilates, Joga, Port de Bras, meditace, zpěv. Má tři děti.

TOMÁŠ HRUDA

Oblasti vzdělávání se věnoval už na pozici náměstka ministra pro vysoké školy a výzkum. Po té byl rok a půl na rodičovské dovolené. Nyní se naplno věnuje vzdělávání a projektu Education Republic.

 

VLADIMÍR DOBEŠ

Spoluzaložil svobodnou demokratickou školu Donum Felix. Pracuje jako knowmad – lektor, expert OSN, ředitel NO, starosta, folkový zpěvák. Zabývá se otázkou změny paradigmat ve společnosti, zejména ve vzdělávání. Je otec čtyř dětí.

ZDENĚK SLEJŠKA

Ředitel nadačního fondu Eduzměna. „Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.“

KAREL DERFL

Ředitel Základní a mateřská škola Chraštice. Vede menší vesnickou školu, pořádá skautské tábory, spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří také usilují o zavádění změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení „Trvalá obnova školy“.  

KRYŠTOF KOZAČ

Student čtvrtého ročníku Gymnázia Přípotoční. O problematiku školství se zajímá velmi intenzivně již od druhého ročníku, kdy spolu se svým spolužákem a vedením prosadili první změny. Spolupracují i s vybranými politiky a snaží se vzdělávací systém posunout k lepšímu. 

HELENA MÁSLOVÁ

Po zkušenostech z gynekologicko-porodnického oddělení, z interního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných, založila Centrum psychosomatické péče. Nyní se věnuje psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci.

DIANA SISWARTONOVÁ

Aktivní experimentátorka a výzkumnice vodního živlu. Zabývá se holistickými způsoby úpravy a čištění vody, testováním vitální kvality vody. Milovnice vířivých vodních technologií a nelineárních postupů. Životodárné úsilí by mělo směřovat dovnitř, nikoli ven.

RADKIN HONZÁK

Ambulantní psychiatr, pedagog a publicista. Pracuje v psychiatrické léčebně, píše blog a knihy s psychologickými tématy. Specializuje se na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

TEREZA SCHILLEROVÁ

Autorka blogu Deník raka a stejnojmenných knih – Deník raka a Deník raka 2. Současná česká spisovatelka, jejíž první neautobiografický román Princezna Psycho vyjde v září 2019. Román poukazuje na problematiku vztahů.

PETER STUDENÍK

Poradce a průkopník v oblasti zdraví. Měl 10 let migrény a 4 roky tinnitus. Díky vyřešení širších souvislostí a aktivnímu přístupu se z obou nemocí úspěšně vyléčil. Dnes pomáhá ostatním po celém světě.

GABRIELA BENEŠOVÁ

Průvodkyně nemocných i zdravých na cestě k vnitřní pravdě a jejímu žití. Věnuje se Bioinformatice, Germánské nové medicíně, sebezkoumání, meditacím a lidským příběhům.

ERIK PALKO

Fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny. Ve své praxi spojuje prastaré učení čínské medicíny s poznatky medicíny moderní. Inspiruje se tím, čemu staří Číňané říkali Umění pěstování života. 

RADEK NEŠKRABAL

Býval vrcholovým sportovcem a vystudoval techniku. Věnoval se však bioenergetickému léčitelství, viscerální manipulaci, Bachovým esencím a baňkování. Již 25 let působí jako terapeut a lektor kraniosakrální osteopatie.

Míša Verde Beitlová

Vede iniciativu Vitamíny s příběhem sdružující nezávislé výživové poradce a pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost v oblasti prevence vzniku civilizačních chorob. Jejím záměrem je inspirovat každého, kdo chce najít vlastní cestu k zachování zdraví.

MONIKA KUNOVSKÁ

Je breathariánkou, ráda běhá a cvičí čchi-kung. Vede semináře a učí lidi důvěřovat svoji intuici, žít více vědomě, zjemňovat svoje vibrace a prociťovat  energie v nás i kolem nás.

YVETA KNOBLOCHOVÁ

Astrolog, homeopat, biotronik a léčitel duše. Autorka knihy Homeopatie do kapsy. Vede lidi ke zdravému stylu života a pochopení životní cesty. Pořádá přednášky a semináře.

ONDŘEJ KOUDELA

Horal, lektor, zakladatel PrPom (děláme z lidí hrdiny – učíme první pomoc zážitkem). Praktikuje aikidó, vystudoval sociologii a záchranářství. Zajímá se o vzdělávání a osobnostní rozvoj.

JANA VLČKOVÁ

Rehabilitační lékařka, lymfolog, obezitolog.  Ve své praxi se snažím léčit člověka jako na celek a ne pouze diagnózu. V tomto snažení mi pomáhají prvky čínské medicíny a psychosomatiky.

JANA BUDAŘOVÁ

Vystudovala všeobecné lékařství, má čtyřletou praxi v nemocnici na dospělé i dětské psychiatrii a absolvovala psychoterapeutický výcvik. Od roku 2010 se aktivně věnuje tématice konopné medicíny a psychospirituální krize. Přednáší a nabízí individuální poradenství.

ZDENĚK ORDELT

Zabývá se zdravím společnosti a obnovou slovanské domorodé tradice v ČR. Cestuje a provádí celosvětový odborný výzkum slovanských kultur a tradic a jeho výstupy sdílí s veřejností. Je členem kongresu ECER a zakladatel školky. 

ALENA ŠTEFLOVÁ

Je lékařkou a náměstkyní ministra zdravotnictví. Působila jako lektorka Ústavu preventivního lékařství a ředitelka národní kanceláře WHO v ČR. Je  spoluzakladatelkou Ústavu pro zdravotní gramotnost.

JANA NOVÁČKOVÁ

Je česká psycholožka. Ve své práci se zabývá výchovou dětí, je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.

SUVERENO

K hip hopu sa dostal už v roce 1996. Jeho činnosti jsou ale víc než hudba. Snaží se jít dobrým příkladem mladým lidem a pozvednout jejich přirozený potenciál. Vydal knihu Přeměna s podtitulem „Měním sebe – měním svět“. Pořádá besedy a výchovné koncerty na školách.

PETR DIAMANT

Je učitelem na Montessori škole, facilitátorem Mužského kruhu a Poradních kruhů, certifikovaným instruktorem Empower the Child. Věří, že vykonáme-li maximum pro to, aby naše děti byly šťastné a silné osobnosti, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi.

PAVLÍNA HOŘEJŠOVÁ

Ředitelka Ashoky, transformovala bikesharing Rekola, vedla politické kampaně, pomáhá občanskému sektoru v oblasti financí a strategického plánování. Je předsedkyní Institutu aktivního občanství.

ARNOŠT VESELÝ

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd UK.  Zabývá se vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky. V současné době se  podílí na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

STANISLAV ŠTECH

Profesor pedagogické psychologie. Od roku 2003 do r. 2015 prorektor Univerzity Karlovy. V letech 2015 – 2017 byl náměstkem ministryně školství a poté ministrem školství ČR. Zabývá se školní socializací, profesí učitele a školní psychologií.

GABRIELA JEŽKOVÁ

Ředitelka a zakladatelka ZŠ Ježek bez klece. V Ježkovi bez klece se domnívají, že jsou pro všechny děti, ale ne už pro všechny rodiče. Jsou tu pro ty, kteří chtějí nejen svobodné a zodpovědné prostředí, ale kteří svým dětem touží dopřát radost z učení a poznávání.

„Současné převládající paradigma je materialistické a mechanistické, realita je považována za objektivní, na pozorovateli nezávislou, a věci se v souladu s tímto názorem dějí samy od sebe. Ač by se mohlo zdát, že se vztahuje pouze k fyzice, ve skutečnosti toto paradigma silně ovlivňuje život každého z nás. Společnost by měla najít odvahu překročit toto silné omezení materialismu a akceptovat to, co nám výsledky vědeckých výzkumů ukazují už více než sto let: že to je vědomí každého pozorovatele, co realitu nejen ovlivňuje, ale i tvoří. Toto vědomí stojí v základu nového paradigmatu.“
Jan Rak - kvantový fyzik

nejbližší akce

Změna paradigmatu
Poradní kruhy v roce 2019

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

9. září 2019
místo bude upřesněno