LIDÉ ZMĚNY PARADIGMATU

Čeští i zahraniční myslitelé, vědci, lékaři, filantropové, ředitelé, průvodci a další zajímaví hosté společně sdílejí své zkušenosti a naslouchají si.

LENKA MELICHAROVÁ

Přinesla vizi setkávání pro Změnu paradigmatu.  Věří v potenciál kolektivní inteligence a v to, že subjektivní realitu utváří naše pozornost. Je mámou dvojčat. Motto: “Stav světa odráží úroveň myšlení, ze které konáme.

MICHAELA CMÍRALOVÁ

 Spolutvůrkyně setkávání pro Změnu paradigmatu a Školy 21, autorka Transformačního cyklu, organizátorka eventů. Původně redaktorka TV Prima, Novinky.cz. Nyní plně ponořena do osobního života, tvorby a vedení osobnostně rozvojových workshopů a vzniku nových médií.

ADAM MIKA

Vytváří on-line produkty, které lidem umožňují, aby k sobě měli blíž. Objevuje a propojuje zdánlivě nesouvisející a nepropojitelné. Poslední dobou intenzivně objevuje a propojuje sám sebe…

LINDA MORYS

Získává zdroje na podporu a udržitelnost Adato Paradigma. Specialistka na kulturní odlišnosti a diversitu v businessu. Lektorka, kouč a podporovatelka změn hodnot a kultury ve firmách. 11 let žila a pracovala na Středním východě.

STANDA STEJSKAL

Kouč, který do ČR přinesl systém Spirální dynamiky, který se zabývá vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů člověka a společnosti.

MARTIN ŠVIHLA

Lektor, kouč, podnikatel, učitel aikida. Vytváří projekty a prostory, ve kterých děti i dospělí můžou rozvíjet svůj lidský potenciál. Baví ho objevovat, co znamená být celistvým člověkem.

HANA BERNARDOVÁ

Tlumočnice, překladatelka, propojovatelka a inspirátorka. Zahradnice a muzikantka. Provází poradní kruhy, spolupracuje s Nadací Pro půdu. Její základní otázkou je, jak žít šťastný a naplňující život v souladu s životem samotným. Věří, že je možné na Zemi vytvořit ráj – společenství všech bytostí.

JAN HRUŠKA

Průvodce pozitivní změnou, kouč a mentor. Designuje a implementuje programy na sebepoznání, osobní rozvoj a zvýšení výkonnosti jednotlivců i týmů. Vede ucelenou řadu programů pro rozvoj integrovaného myšlení a vedení lidí – Integral Growth, Integral Leadership – postavených na Integrální teorii a praktické aplikaci teorie Spiral Dynamics Integral.

MICHAELA ŠVEJDOVÁ

Zabývá se problematikou šikany na pracovišti a je zakladatelkou Allfestivalu v Litoměřicích.

JAN RAK

Přední český vědec, profesor kvantové fyziky působící v CERNu na experimentech ALICE – urychlovač částic.

KAREL KŘÍŽ

Autor knihy Tajemství a síla slova, umělecký řezbář, koordinátor a organizátor České Konference, ale také hudebník a instrumentalista.

TEREZA WINKLEROVÁ

Zakladatelka NNO Proudy inspirace a tvůrkyně Kongresu inteligentního pohybu, vystudovala sociologii a andragogiku, zabývá se propojením pohybové inteligence s mentální, emoční a sociální vyzrálostí.

IVETA CLARKE

Je světoobčan, emigrant a patriot, tvůrce a inspirátor, průvodce myšlenkami a mezinárodně akreditovaný odborník v práci s lidmi. Zabývá se tématy studu, osobní odvahy, integrity, odpovědnosti, a zranitelností jako projevem síly a odolnosti.  Aktivně ovlivňovat dění kolem sebe považuje za svou povinnost i za smysl života. 

JAN FRANTIŠEK BÍM

Je poutníkem a průvodcem, vede meditace, různé kruhy a semináře, provází přechodovými rituály. Lidi z byznysu podporuje v nalezení spirituálního rozměru podnikání, v objevování nových forem vedení lidí a jejich motivace, vycházejících z duchovních principů, samoorganizace a sebeřízení.

PETR VYROUBAL

Zakladatel a více než 20 let partner jedné velké advokátní kanceláře v Praze, nyní samostatný advokát. Podporovatel koncepce tzv. holistického práva, laický konzument nejstaršího léčebného systému na světě – ajurvédy. Netají se ovlivněním buddhismem, v roce 2011 pobýval v zen-buddhistickém ášramu v Indii.

MARTIN ČERNOHORSKÝ

Otec čtyř dětí s hlubokou touhou nalézat svou pravdu a tvořit lidská společenství a kruhy. Aktivní hledač harmonických způsobů soužití v rodině, firmě a společnosti. Po mnoha letech velmi aktivního života, poslechl volání a přešel z role sportovce a lídra k povolání průvodce a podporovatele, především lídrů a tvůrců projektů.

MNISLAV ZELENÝ ATAPANA

Český etnolog, spisovatel a novinář. Podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. V letech 1996 až 2001 byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru.

JAN ŠULA

Diplomovaný lékař, který do ČR přinesl psychoimunoneurologii. Jeho revoluční léčebné postupy v oblasti biomedicíny budí světovou pozornost.                                 

EVA KAVKOVÁ

Žena, matka, podnikatelka, filantropka, průvodkyně životního stylu, průkopnice raw stravy v ČR. Téměř 20 let se aktivně podílí na osvětě v oblasti mezilidských vztahů. Píše články, knihy, pořádá kurzy. Přináší praktická řešení pro komplexní uzdravení těla i duše, zejména z pohledu ženy.

MAREK ŠÁLEK

Ředitel Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí, jehož cílem je učinit jógu a meditaci známou a dostupnou v celé naší společnosti včetně dětí, seniorů a odsouzených vězňů. Jako ředitel fondu se stará o jeho vyvážený chod tak, aby postupně plnil cíle jednotlivých projektů a efektivně nakládal s finančními prostředky od dárců. 

JAN NAMMO BRADÁČEK

Manžel, otec a průvodce. Sám i ve spolupráci se svojí ženou provází individuální sezení, skupinové akce a rituály zaměřené jak na uzdravení osobnosti člověka, tak na její překročení a poznání hlubších zdrojů. Věnuje se také vztahům mužů a žen a jejich usmíření. V tom vidí svou roli při vytváření zdravějšího a harmoničtějšího světa.

JAN LÁTAL

Průvodce přírodou, lektor Natural Spirit, amatérský astroarcheolog a religionista, designér současných rituálů, abstraktní fotograf, minimalistický webmaster, sběratel kostí, per a kamenů, experimentální hudebník.

HELENA KOSKOVÁ

Poutnice a průvodkyně, lektorka nadosobního rozvoje, moderátorka skupinových procesů a současných rituálů, terapeutka, zahradnice a afrotanečnice. Inspiraci čerpá z pozorování přírodních cyklů a z naslouchání příběhům v kruzích. Narodila se na dušičky, což vysvětluje mnohé.

PAVEL KRAEMER

Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání na podporu alternativních proudů ve vzdělávání. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, vzdělávání Škola Života a festivaly InoEduFest.

MARCELA ERBEKOVÁ

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích. Do školy přivedla experty z praxe tuzemské i zahraniční a pro žáky druhého stupně vymysleli projekt talentové a víceoborové třídy.

PETER ŽIVÝ

Otec 4 dětí. Sociální inovátor, kulturní kreativec, lektor intuitivní pedagogiky v CZ i SK. Do společnosti přináší úplně nový obraz o škole a vzdělávání, o svobodě v práci, zaměřený více na ČLOVEKA, na lidskost, na komunikaci, na tvořivost, autonomii a spolupráci. Věnuje se veřejnému šíření důležitosti hlubšího spojení mezi VODOU a ČLOVĚKEM.

MARTINA KADĚROVÁ

Vede vzdělávací projekt PeaceJam, je bývalou ředitelkou EDUin. Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Zabývá se koučinkem a zaměřuje se na práci se změnou a hodnotovými systémy.

KAMILA DVOŘÁKOVÁ

V Národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu výzkumu duševního zdraví dětí a mladistvých, zároveň nabízí workshopy sebe-laskavosti. 10 let žila v USA. Je ambasadorkou duševní pohody.

JINDŘICH KITZBERGER

Ředitel základní montessori školy Duhovka. Pracoval řadu let ve vedení celostátních asociací a sdružení pedagogů, byl náměstkem ministra MŠMT a spoluautorem vzdělávacího programu Národní škola.

IVANA JANEČKOVÁ

Spoluzakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti Duhovka Group. Základními pilíři jedinečného projektu je česko-anglické prostředí a metoda Montessori.

IVAN PAVLÍČEK

Původně vědecký pracovník v oboru molekulární biologie a genetika. Zakladatel a spolumajitel společnosti Next. Vystudoval psychoterapii, věnuje se dlouhým pochodům a běhům, fotografování a genealogii. Otec čtyř dětí.

BOHUSLAV HORA

Učitelem dějepisu. Kromě toho učí informatiku, hlavně jiné učitele. Technologie vtáhl i do výuky dějin. Roky se snaží zbořit zažitý systém českého školství a učit prostě jinak. 

ANNA HOGENOVÁ

Na katedře filozofie FTVS UK přednáší filozofii a etiku. Zabývá se trvale fenomenologickou problematikou (evidence, podstata, poznání, tělo, pohyb aj.)

MARTINA BĚŤÁKOVÁ

Místostarostka pro vzdělávání v obci Psáry a manažerka soukromé základní školy ZŠ Navis v Dobřejovicích. Působila jako pedagog i zástupce ředitele, vede dětskou skupinu a mikrojesle, lektoruje pro Education Republic a Společnosti Montessori.

MICHAL KANDLER

Sociální pracovník, terapeut a inovátor ve vzdělávání. Ve Svobodě Učení je aktivním členem předsednictva a správcem centra sebeřízeného vzdělávání. Přednáší, publikuje a překládá o výchově a vzdělávání.

MARCELA MURGAŠOVÁ

Výkonná ředitelka nadace BLÍŽKSOBĚ. Vede CSR inovativní filantropický projekt. Pro ženy a mladé dívky vede lekce “Cvičení pro Duši” – Pilates, Joga, Port de Bras, meditace, zpěv. Má tři děti.

ZDENĚK SLEJŠKA

Ředitel nadačního fondu Eduzměna. “Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.”

VLADIMÍR DOBEŠ

Zabývá se otázkou změny paradigmat ve společnosti, zejména ve vzdělávání a v podnikání (věnuje se např. „tyrkysovým“ organizacím). Postupně pracoval jako knowmad – lektor, expert OSN, ředitel NO, starosta nebo folkový zpěvák. Spoluzaložil svobodnou demokratickou školu Donum Felix.

KRYŠTOF KOZAČ

Student čtvrtého ročníku Gymnázia Přípotoční. O problematiku školství se zajímá velmi intenzivně již od druhého ročníku, kdy spolu se svým spolužákem a vedením prosadili první změny. Spolupracují i s vybranými politiky a snaží se vzdělávací systém posunout k lepšímu. 

KAREL DERFL

Ředitel Základní a mateřská škola Chraštice. Vede menší vesnickou školu, pořádá skautské tábory, spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří také usilují o zavádění změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení „Trvalá obnova školy“.  

DIANA SISWARTONOVÁ

Aktivní experimentátorka a výzkumnice vodního živlu. Zabývá se holistickými způsoby úpravy a čištění vody, testováním vitální kvality vody. Milovnice vířivých vodních technologií a nelineárních postupů. Životodárné úsilí by mělo směřovat dovnitř, nikoli ven.

HELENA MÁSLOVÁ

Po zkušenostech z gynekologicko-porodnického oddělení, z interního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných, založila Centrum psychosomatické péče. Nyní se věnuje psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci.

TEREZA SCHILLEROVÁ

Autorka blogu Deník raka a stejnojmenných knih – Deník raka a Deník raka 2. Současná česká spisovatelka, jejíž první neautobiografický román Princezna Psycho vyjde v září 2019. Román poukazuje na problematiku vztahů.

PETER STUDENÍK

Poradce a průkopník v oblasti zdraví. Měl 10 let migrény a 4 roky tinnitus. Díky vyřešení širších souvislostí a aktivnímu přístupu se z obou nemocí úspěšně vyléčil. Dnes pomáhá ostatním po celém světě.

GABRIELA BENEŠOVÁ

Průvodkyně nemocných i zdravých na cestě k vnitřní pravdě a jejímu žití. Věnuje se Bioinformatice, Germánské nové medicíně, sebezkoumání, meditacím a lidským příběhům.

ERIK PALKO

Fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny. Ve své praxi spojuje prastaré učení čínské medicíny s poznatky medicíny moderní. Inspiruje se tím, čemu staří Číňané říkali Umění pěstování života. 

RADEK NEŠKRABAL

Býval vrcholovým sportovcem a vystudoval techniku. Věnoval se však bioenergetickému léčitelství, viscerální manipulaci, Bachovým esencím a baňkování. Již 25 let působí jako terapeut a lektor kraniosakrální osteopatie.

Míša Verde Beitlová

Vede iniciativu Vitamíny s příběhem sdružující nezávislé výživové poradce a pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost v oblasti prevence vzniku civilizačních chorob. Jejím záměrem je inspirovat každého, kdo chce najít vlastní cestu k zachování zdraví.

MONIKA KUNOVSKÁ

Je breathariánkou, ráda běhá a cvičí čchi-kung. Vede semináře a učí lidi důvěřovat svoji intuici, žít více vědomě, zjemňovat svoje vibrace a prociťovat  energie v nás i kolem nás.

YVETA KNOBLOCHOVÁ

Astrolog, homeopat, biotronik a léčitel duše. Autorka knihy Homeopatie do kapsy. Vede lidi ke zdravému stylu života a pochopení životní cesty. Pořádá přednášky a semináře.

ONDŘEJ KOUDELA

Horal, lektor, zakladatel PrPom (děláme z lidí hrdiny – učíme první pomoc zážitkem). Praktikuje aikidó, vystudoval sociologii a záchranářství. Zajímá se o vzdělávání a osobnostní rozvoj.

JANA VLČKOVÁ

Rehabilitační lékařka, lymfolog, obezitolog.  Ve své praxi se snažím léčit člověka jako na celek a ne pouze diagnózu. V tomto snažení mi pomáhají prvky čínské medicíny a psychosomatiky.

JANA BUDAŘOVÁ

Vystudovala všeobecné lékařství, má čtyřletou praxi v nemocnici na dospělé i dětské psychiatrii a absolvovala psychoterapeutický výcvik. Od roku 2010 se aktivně věnuje tématice konopné medicíny a psychospirituální krize. Přednáší a nabízí individuální poradenství.

ZDENĚK ORDELT

Zabývá se zdravím společnosti a obnovou slovanské domorodé tradice v ČR. Cestuje a provádí celosvětový odborný výzkum slovanských kultur a tradic a jeho výstupy sdílí s veřejností. Je členem kongresu ECER a zakladatel školky. 

ALENA ŠTEFLOVÁ

Je lékařkou a náměstkyní ministra zdravotnictví. Působila jako lektorka Ústavu preventivního lékařství a ředitelka národní kanceláře WHO v ČR. Je  spoluzakladatelkou Ústavu pro zdravotní gramotnost.

JANA NOVÁČKOVÁ

Je česká psycholožka. Ve své práci se zabývá výchovou dětí, je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.

SUVERENO

K hip hopu sa dostal už v roce 1996. Jeho činnosti jsou ale víc než hudba. Snaží se jít dobrým příkladem mladým lidem a pozvednout jejich přirozený potenciál. Vydal knihu Přeměna s podtitulem „Měním sebe – měním svět“. Pořádá besedy a výchovné koncerty na školách.

PETR DIAMANT

Je učitelem na Montessori škole, facilitátorem Mužského kruhu a Poradních kruhů, certifikovaným instruktorem Empower the Child. Věří, že vykonáme-li maximum pro to, aby naše děti byly šťastné a silné osobnosti, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi.

PAVLÍNA HOŘEJŠOVÁ

Ředitelka Ashoky, transformovala bikesharing Rekola, vedla politické kampaně, pomáhá občanskému sektoru v oblasti financí a strategického plánování. Je předsedkyní Institutu aktivního občanství.

ARNOŠT VESELÝ

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd UK.  Zabývá se vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky. V současné době se  podílí na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

STANISLAV ŠTECH

Profesor pedagogické psychologie. Od roku 2003 do r. 2015 prorektor Univerzity Karlovy. V letech 2015 – 2017 byl náměstkem ministryně školství a poté ministrem školství ČR. Zabývá se školní socializací, profesí učitele a školní psychologií.

GABRIELA JEŽKOVÁ

Ředitelka a zakladatelka ZŠ Ježek bez klece. V Ježkovi bez klece se domnívají, že jsou pro všechny děti, ale ne už pro všechny rodiče. Jsou tu pro ty, kteří chtějí nejen svobodné a zodpovědné prostředí, ale kteří svým dětem touží dopřát radost z učení a poznávání.

TEREZA PODHORSKÁ

Vede program “Můžeš podnikat”, jehož cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a k tomu, aby vzali život do svých rukou. Celoživotně se věnuje osobnostnímu rozvoji. Vystudovala antropologii se zaměřením na styly výchovy v rodinách. Je matkou tří dcer.

VÍT BERAN

Ředitel Základní školy Kunratice a pilotní-modelové školy projektu Pomáháme školám k úspěchu – škola je zařazena v síti SZU “Škola podporující zdraví” a je držitelem titulu “EKOŠKOLA”

 

PETR DANIŠ

Je fascinován svobodou a odpovědností, kterou dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. V rámci TEREZY učí děti poznávat přírodu a o své životní prostředí pečovat samy. Spolupracujeme s více než 800 školami, podporujeme a vzděláváme přes 5 000 učitelů a další tisíce rodičů.

SILVIE PÝCHOVÁ

Výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů, zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin. 

ANDREA GEMBALOVÁ

Je tzv. Štěstěnou, nebo-li CHO v IT společnosti Iresoft, kde pečuje o fungující vztahy, které jsou založeny na důvěře, respektu a schopnosti komunikovat. Baví ji hledat příležitosti pro inovaci firemní kultury. Má romantickou duši a srdce na pravém místě.

ILLYA PAVLOV

Je zakladatelem společnosti ACAMAR, která propojuje firmy s IT experty. Působí mimo jiné v HR a baví ho vytvářet ty nejlepší podmínky k práci. Vnitřní klid a sílu dočerpává na motorce nebo s kuchyňským nožem v rukou.

RICHARD WATZKE

Je prezidentem kryptobankovní asociace BACCA a spoluzakladatelem organizace XIXOIO, která vyvíjí a poskytuje kryptobankovní ekosystém a firemní tokenizace. Je vášnivým milovníkem umění a velkých výzev.

TOMÁŠ POUCHA

Pomáhá lidem a firmám nalézt a potvrdit správný směr v životě i podnikání – zejména v marketingu, obchodu a procesech. Šéf Marketingového institutu, Institutu interní komunikace. Baví ho revoluční témata a pracuje z venkova.

JAN MAŠEK

Zakladatel a člen Red Button. Propojuje lidi a vytváří prostředí, které podporuje kultivaci podnikání. Rád hledá win-win řešení a pomáhá tomu, aby lidi využívali svůj dar a spolutvořili s lidmi, kteří jsou hodnotově na stejné vlně.  

PETR SEDLÁČEK

Je průvodcem, terapeutem a spoluzakladatelem společnosti NESPIRE, která propojuje svět byznysu se světem člověka. Pomáhá měnit způsob, kterým klasický byznys funguje a podporuje přechod od konkurence ke spolupráci, s ohledem na efektivitu v reálných číslech.

VALERIE DOBEŠOVÁ

Žije a spolutvoří nové paradigma ve vzdělávání. Absolventka svobodné demokratické školy Donum Felix. Studentka 1. ročníku gymnázia.

VÍT ŠIMRAL

Český politik, politolog, sociolog a ekonom, člen Rady hlavního města Prahy s gescí školství, sportu a podpory podnikání.

TOMÁŠ HAJZLER

Založil Peoplecom a Slušnou firmu. Vydává knihy, píše, přednáší, vyhledává a propojuje firmy, které kladou vyšší smysl nad vydělávání. 

 

NATAŠA FOLTÁNOVÁ

Zakladatelka a majitelka firmy TIERRA VERDE, jejímž posláním je sloužit duši Světa.

 

 

MARTIN PALIČKA

Nyní se soustředí na rozvoj firem v rámci skupiny Etnetera Group jako CEO, které spojuje silný důraz na firemní kulturu. Je zastáncem maximální transparentnosti a zapojení zaměstnanců do řízení firmy.

MICHAL ŠRAJER

Michal pomáhá budovat lidské organizace. Pod hlavičkou Happiness at Work s kolegy organizuje workshopy, i velkou konferenci. Předtím byl prvním českým CHO. Nejprve v Inmite a po akvizici v Avastu.

VLADIMÍR BRUNTON

Umělecký fotograf a tiskař. Patří mezi fotografickou elitu, fotografie vyvolává na plátna a na ruční japonský papír, který si sám připravuje dle původní receptury. Přes filosofie, jógy a budhismus došel k autentické Kabale. Je otec pěti dětí.

PETR POUCHLÝ

Kapitán designového studia Court of Moravia, evengelista holakracie a hravosti v každém věku.

 

 

KATARINA SOLEIL

Je malířkou harmonizačních obrazů, umělkyní, inspirátorkou a poradkyní. Přednáší, vede kurzy arteterapie a inspiruje lidi k naturalní harmonizaci. V žití i v činnosti se obrací k Prírode, má syna Marielka. 

 

BÁRA NESVADBOVÁ

Je autorkou dvou knih pro děti,  jedenácti knih pro dospělé, z nichž dvě byly zfilmovány a podle jedné vzniklo divadelní představení Laskonky. Je zakladatelkou nadačního fondu Be Charity. Je maminkou dcery Bibiany a majitelkou dvanácti zvířat.

Viliam Poltikovič

Režisér dokumentárních filmů, kameraman, fotograf, spisovatel a cestovatel. Dosud natočil okolo 150 filmů. Zaměřuje se na dokumentární filmy, převážně tématikou spirituality, smrti, nemoci a uzdravení, víry v různých podobách. 

JAROSLAV DUŠEK

Divadelní i filmový herec, improvizátor, moderátor, scénárista, autor, tvůrce, ale především dobrodruh a milovník humoru a života. Má dvě děti a pětinásobným dědou.

LEA PETRÁŠOVÁ

Pracovala v nadnárodní korporaci, kde vedla tým padesáti lidí. Uvědomila si, že už tuhle práci nemůže dělat a odletěla na devítiměsíční sabatikl do Barcelony. Nyní je CEO a zakladatelkou TopMonks Blockchain.

PATRIK KEE

Je zpěvákem a hlasovým improvizátorem, který dokáže během pár minut strhnout publikum svými písněmi, jejichž melodie vznikají teprve až na pódiu, z okamžité atmosféry, z okamžitého pocitu či nápadu, projeveného v tónech, hudebních vlnách, ozvěnách a nečekaných zvukových proměnách.  

SYLVA HANKEOVÁ

Píše, maluje, sochá, je tlumočnicí vnitřní krásy. Povznáší lidi do úrovní vědomí,  ve kterých je člověk přitahován krásou, klidem a vnitřní tichostí. Z tohoto stavu nedvojného nadsmyslového poznání krásy vyvěrá veškerá její činnost a jasnovidná tvorba.

MARCELA BERITH

Je taneční umělkyní, která pomáhá lidem objevit a poznat sami sebe skrze intuitivní tanec a arteterapii. Veřejně vystupuje a pořádá semináře a workshopy, na kterých lidem ukazuje kde sídlí jejich intuice a zdroj a jak se s nimi mohou spojit.

IRENA BRICHTA

Pracovala pro několik mezinárodních společností Executive Search. Nyní vede svoji vlastní náborovou společnost.Je bývalou guvernérkou Rotary District pro ČR a SR a současnou vedoucí Rotary International Training a zvláštní zástupce prezidenta RI.

ONDŘEJ KOBZA

Je kulturním aktivistou a vede aktivní kavárenský život. Založil mnoho kaváren. Jeho životním mottem je “Oživovat veřejný prostor.” Po Praze a dalších městech rozmístil volně přístupná piana a plánuje pokračovat s grily, šachovnicemi a veřejnými jukeboxi s klasickou českou poezií. 

JIŘÍ CHARVÁT

Není, ale jeví se jako básník, komik, spisovatel, kreslíř a mnoho dalšího. Říká lidem, co nechtějí slyšet. A oni se smějí. Má odvahu jen být a z toho stavu tvořit smích, uvolnění i mnohá uvědomění …. život.

DAGMAR KOCŮRKOVÁ

Je průvodkyní integrací a archetypální  astropsychologií. Lektoruje jógu a práci s tělěm. Provází skupiny posvátnými místy Prahy. Maluje obrazy. 

MICHAL ČAGÁNEK

Průvodce lidskou duší prostřednictvím básní, písní a příběhů. Jeho hudba a knihy pomáhají svým obsahem i podáním otvírat srdce a navracet se do klidu a harmonie. Je spoluzakladatelem spolku Změna paradigmatu. Má dceru Vědunku.

Kateřina Karaimi Motyčková

Je ženou nadčasové hloubky, spirit leadrem a kněžkou této doby. Inspiruje k osobní proměně. Je autorkou seberozvojových workshopů a meditací. Žije ve spojení s přírodou, z níž čerpá poznání a jasný řád. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ

MIRKA PAPAJIKOVÁ

Je lektorkou, tanečnicí a fotografkou. Smyslem jejího života je tanec a kreativita jako dva principy, které ji vedou k neustálému seberozvoji. Fascinuje ji propojení těla a mysli. Vede pohybové kurzy a pořádá rozvojové a psychomotorické semináře.

„Současné převládající paradigma je materialistické a mechanistické, realita je považována za objektivní, na pozorovateli nezávislou, a věci se v souladu s tímto názorem dějí samy od sebe. Ač by se mohlo zdát, že se vztahuje pouze k fyzice, ve skutečnosti toto paradigma silně ovlivňuje život každého z nás. Společnost by měla najít odvahu překročit toto silné omezení materialismu a akceptovat to, co nám výsledky vědeckých výzkumů ukazují už více než sto let: že to je vědomí každého pozorovatele, co realitu nejen ovlivňuje, ale i tvoří. Toto vědomí stojí v základu nového paradigmatu.“
Jan Rak - kvantový fyzik

nejbližší akce

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019
Paspův sál, Praha