LIDÉ ZMĚNY PARADIGMATU

Čeští i zahraniční myslitelé, vědci, lékaři, filantropové, ředitelé, průvodci a další zajímaví hosté společně sdílejí své zkušenosti a naslouchají si.

LENKA MELICHAROVÁ

Přinesla vizi setkávání pro Změnu paradigmatu.  Věří v potenciál kolektivní inteligence a v to, že subjektivní realitu utváří naše pozornost. Je mámou dvojčat. Motto: “Stav světa odráží úroveň myšlení, ze které konáme.

ADAM MIKA

Vytváří on-line produkty, které lidem umožňují, aby k sobě měli blíž. Objevuje a propojuje zdánlivě nesouvisející a nepropojitelné. Poslední dobou intenzivně objevuje a propojuje sám sebe…

LINDA MORYS KUBAČÁKOVÁ

Mnoho let trávila cestováním po celém světě, poznáváním kultur a odlišností. Jedenáct let pracovala pro Emirates.  Věnuje se vzdělávání a jejím cílem je propojit svět businessu s vnitřním světem člověka. Je spoluzakladatelkou Změny Paradigmatu, z.s.

MICHAELA CMÍRALOVÁ

 Spolutvůrkyně setkávání pro Změnu paradigmatu a Školy 21, autorka Transformačního cyklu, organizátorka eventů. Původně redaktorka TV Prima, Novinky.cz. Nyní plně ponořena do osobního života, tvorby a vedení osobnostně rozvojových workshopů a vzniku nových médií.

JAN FRANTIŠEK BÍM

Je poutníkem a průvodcem, vede meditace, různé kruhy a semináře, provází přechodovými rituály. Lidi z byznysu podporuje v nalezení spirituálního rozměru podnikání, v objevování nových forem vedení lidí a jejich motivace, vycházejících z duchovních principů, samoorganizace a sebeřízení.

MARTIN NEMRAVA

Nezávislý lektor a projektový manažer. Celoživotně se věnuje lektorství v oborech, ve kterých působil, a vlastnímu vzdělávání. Autor knihy “(ne)šťastný manažer:  příběhy o (ne)mocném světě nejen pro manažery”.

STANDA STEJSKAL

Kouč, který do ČR přinesl systém Spirální dynamiky, který se zabývá vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů člověka a společnosti.

MARTIN ŠVIHLA

Lektor, kouč, podnikatel, učitel aikida. Vytváří projekty a prostory, ve kterých děti i dospělí můžou rozvíjet svůj lidský potenciál. Baví ho objevovat, co znamená být celistvým člověkem.

HANA BERNARDOVÁ

Tlumočnice, překladatelka, propojovatelka a inspirátorka. Zahradnice a muzikantka. Provází poradní kruhy, spolupracuje s Nadací Pro půdu. Její základní otázkou je, jak žít šťastný a naplňující život v souladu s životem samotným. Věří, že je možné na Zemi vytvořit ráj – společenství všech bytostí.

JAN HRUŠKA

Průvodce pozitivní změnou, kouč a mentor. Designuje a implementuje programy na sebepoznání, osobní rozvoj a zvýšení výkonnosti jednotlivců i týmů. Vede ucelenou řadu programů pro rozvoj integrovaného myšlení a vedení lidí – Integral Growth, Integral Leadership – postavených na Integrální teorii a praktické aplikaci teorie Spiral Dynamics Integral.

MICHAELA ŠVEJDOVÁ

Vytváří prostor pro změnu, propojení i vzájemnost. Pořádá kulturně-vzdělávací a osvětový festival ALLfest.cz. Je zakladatelkou Mobbing Free Institutu, zavádějící v ČR důstojné pracoviště v praxi.

JAN RAK

Přední český vědec a profesor kvantové fyziky působící na mezinárodních univerzitách. Pracuje ve švýcarském CERNu na experimentech ALICE – urychlovač částic.

KAREL KŘÍŽ

Autor knihy Tajemství a síla slova, umělecký řezbář, koordinátor a organizátor České Konference, ale také hudebník a instrumentalista.

TEREZA WINKLEROVÁ

Zakladatelka NNO Proudy inspirace a tvůrkyně Kongresu inteligentního pohybu, vystudovala sociologii a andragogiku, zabývá se propojením pohybové inteligence s mentální, emoční a sociální vyzrálostí.

IVETA CLARKE

Je světoobčan, emigrant a patriot, tvůrce a inspirátor, průvodce myšlenkami a mezinárodně akreditovaný odborník v práci s lidmi. Zabývá se tématy studu, osobní odvahy, integrity, odpovědnosti, a zranitelností jako projevem síly a odolnosti.  Aktivně ovlivňovat dění kolem sebe považuje za svou povinnost i za smysl života. 

Jakub Střítezský

Pracoval jako marketingový manažer, organizátor akcí, rok strávil v Indii a tři roky na Taiwanu. Od roku 2008 se profesionálně věnuje Human designu, který přinesl do ČR. Pomáhá lidem rozpoznat a projevit jejich talenty. Baví ho zkoumat nové cesty a způsoby toho, jak překonat vlastní podmíněnosti a proměnit stíny ve zdroj osobní síly.

PETR VYROUBAL

Zakladatel a více než 20 let partner jedné velké advokátní kanceláře v Praze, nyní samostatný advokát. Podporovatel koncepce tzv. holistického práva, laický konzument nejstaršího léčebného systému na světě – ajurvédy. Netají se ovlivněním buddhismem, v roce 2011 pobýval v zen-buddhistickém ášramu v Indii.

MARTIN ČERNOHORSKÝ

Otec čtyř dětí s hlubokou touhou nalézat svou pravdu a tvořit lidská společenství a kruhy. Aktivní hledač harmonických způsobů soužití v rodině, firmě a společnosti. Po mnoha letech velmi aktivního života, poslechl volání a přešel z role sportovce a lídra k povolání průvodce a podporovatele, především lídrů a tvůrců projektů.

MNISLAV ZELENÝ ATAPANA

Český etnolog, spisovatel a novinář. Podnikl řadu výprav mezi indiány Latinské Ameriky. V letech 1996 až 2001 byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru.

JAN ŠULA

Diplomovaný lékař, který do ČR přinesl psychoimunoneurologii. Jeho revoluční léčebné postupy v oblasti biomedicíny budí světovou pozornost.                                 

EVA KAVKOVÁ

Žena, matka, podnikatelka, filantropka, průvodkyně životního stylu, průkopnice raw stravy v ČR. Téměř 20 let se aktivně podílí na osvětě v oblasti mezilidských vztahů. Píše články, knihy, pořádá kurzy. Přináší praktická řešení pro komplexní uzdravení těla i duše, zejména z pohledu ženy.

MAREK ŠÁLEK

Ředitel Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí, jehož cílem je učinit jógu a meditaci známou a dostupnou v celé naší společnosti včetně dětí, seniorů a odsouzených vězňů. Jako ředitel fondu se stará o jeho vyvážený chod tak, aby postupně plnil cíle jednotlivých projektů a efektivně nakládal s finančními prostředky od dárců. 

JAN NAMMO BRADÁČEK

Manžel, otec a průvodce. Sám i ve spolupráci se svojí ženou provází individuální sezení, skupinové akce a rituály zaměřené jak na uzdravení osobnosti člověka, tak na její překročení a poznání hlubších zdrojů. Věnuje se také vztahům mužů a žen a jejich usmíření. V tom vidí svou roli při vytváření zdravějšího a harmoničtějšího světa.

JAN LÁTAL

Průvodce přírodou, lektor Natural Spirit, amatérský astroarcheolog a religionista, designér současných rituálů, abstraktní fotograf, minimalistický webmaster, sběratel kostí, per a kamenů, experimentální hudebník.

HELENA KOSKOVÁ

Poutnice a průvodkyně, lektorka nadosobního rozvoje, moderátorka skupinových procesů a současných rituálů, terapeutka, zahradnice a afrotanečnice. Inspiraci čerpá z pozorování přírodních cyklů a z naslouchání příběhům v kruzích. Narodila se na dušičky, což vysvětluje mnohé.

PAVEL KRAEMER

Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání na podporu alternativních proudů ve vzdělávání. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, vzdělávání Škola Života a festivaly InoEduFest.

MARCELA ERBEKOVÁ

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích. Do školy přivedla experty z praxe tuzemské i zahraniční a pro žáky druhého stupně vymysleli projekt talentové a víceoborové třídy.

PETER ŽIVÝ

Otec 4 dětí. Sociální inovátor, kulturní kreativec, lektor intuitivní pedagogiky v CZ i SK. Do společnosti přináší úplně nový obraz o škole a vzdělávání, o svobodě v práci, zaměřený více na ČLOVEKA, na lidskost, na komunikaci, na tvořivost, autonomii a spolupráci. Věnuje se veřejnému šíření důležitosti hlubšího spojení mezi VODOU a ČLOVĚKEM.

MARTINA KADĚROVÁ

Vede vzdělávací projekt PeaceJam, je bývalou ředitelkou EDUin. Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Zabývá se koučinkem a zaměřuje se na práci se změnou a hodnotovými systémy.

KAMILA DVOŘÁKOVÁ

V Národním ústavu duševního zdraví vede výzkumnou skupinu výzkumu duševního zdraví dětí a mladistvých, zároveň nabízí workshopy sebe-laskavosti. 10 let žila v USA. Je ambasadorkou duševní pohody.

JINDŘICH KITZBERGER

Ředitel základní montessori školy Duhovka. Pracoval řadu let ve vedení celostátních asociací a sdružení pedagogů, byl náměstkem ministra MŠMT a spoluautorem vzdělávacího programu Národní škola.

IVANA JANEČKOVÁ

Spoluzakladatelka a předsedkyně představenstva společnosti Duhovka Group. Základními pilíři jedinečného projektu je česko-anglické prostředí a metoda Montessori.

IVAN PAVLÍČEK

Původně vědecký pracovník v oboru molekulární biologie a genetika. Zakladatel a spolumajitel společnosti Next. Vystudoval psychoterapii, věnuje se dlouhým pochodům a běhům, fotografování a genealogii. Otec čtyř dětí.

BOHUSLAV HORA

Učitelem dějepisu. Kromě toho učí informatiku, hlavně jiné učitele. Technologie vtáhl i do výuky dějin. Roky se snaží zbořit zažitý systém českého školství a učit prostě jinak. 

ANNA HOGENOVÁ

Na katedře filozofie FTVS UK přednáší filozofii a etiku. Zabývá se trvale fenomenologickou problematikou (evidence, podstata, poznání, tělo, pohyb aj.)

MARTINA BĚŤÁKOVÁ

Místostarostka pro vzdělávání v obci Psáry a manažerka soukromé základní školy ZŠ Navis v Dobřejovicích. Působila jako pedagog i zástupce ředitele, vede dětskou skupinu a mikrojesle, lektoruje pro Education Republic a Společnosti Montessori.

MICHAL KANDLER

Sociální pracovník, terapeut a inovátor ve vzdělávání. Ve Svobodě Učení je aktivním členem předsednictva a správcem centra sebeřízeného vzdělávání. Přednáší, publikuje a překládá o výchově a vzdělávání.

MARCELA MURGAŠOVÁ

Výkonná ředitelka nadace BLÍŽKSOBĚ. Vede CSR inovativní filantropický projekt. Pro ženy a mladé dívky vede lekce “Cvičení pro Duši” – Pilates, Joga, Port de Bras, meditace, zpěv. Má tři děti.

ZDENĚK SLEJŠKA

Ředitel nadačního fondu Eduzměna. “Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.”

VLADIMÍR DOBEŠ

Zabývá se otázkou změny paradigmat ve společnosti, zejména ve vzdělávání a v podnikání (věnuje se např. „tyrkysovým“ organizacím). Postupně pracoval jako knowmad – lektor, expert OSN, ředitel NO, starosta nebo folkový zpěvák. Spoluzaložil svobodnou demokratickou školu Donum Felix.

KRYŠTOF KOZAČ

Student čtvrtého ročníku Gymnázia Přípotoční. O problematiku školství se zajímá velmi intenzivně již od druhého ročníku, kdy spolu se svým spolužákem a vedením prosadili první změny. Spolupracují i s vybranými politiky a snaží se vzdělávací systém posunout k lepšímu. 

KAREL DERFL

Ředitel Základní a mateřská škola Chraštice. Vede menší vesnickou školu, pořádá skautské tábory, spolupracuje s řediteli některých dalších škol, kteří také usilují o zavádění změn a inovací ve školství. Je předsedou sdružení „Trvalá obnova školy“.  

DIANA SISWARTONOVÁ

Aktivní experimentátorka a výzkumnice vodního živlu. Zabývá se holistickými způsoby úpravy a čištění vody, testováním vitální kvality vody. Milovnice vířivých vodních technologií a nelineárních postupů. Životodárné úsilí by mělo směřovat dovnitř, nikoli ven.

HELENA MÁSLOVÁ

Po zkušenostech z gynekologicko-porodnického oddělení, z interního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných, založila Centrum psychosomatické péče. Nyní se věnuje psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci.

TEREZA SCHILLEROVÁ

Autorka blogu Deník raka a stejnojmenných knih – Deník raka a Deník raka 2. Současná česká spisovatelka, jejíž první neautobiografický román Princezna Psycho vyjde v září 2019. Román poukazuje na problematiku vztahů.

PETER STUDENÍK

Poradce a průkopník v oblasti zdraví. Měl 10 let migrény a 4 roky tinnitus. Díky vyřešení širších souvislostí a aktivnímu přístupu se z obou nemocí úspěšně vyléčil. Dnes pomáhá ostatním po celém světě.

GABRIELA BENEŠOVÁ

Průvodkyně nemocných i zdravých na cestě k vnitřní pravdě a jejímu žití. Věnuje se Bioinformatice, Germánské nové medicíně, sebezkoumání, meditacím a lidským příběhům.

ERIK PALKO

Fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny. Ve své praxi spojuje prastaré učení čínské medicíny s poznatky medicíny moderní. Inspiruje se tím, čemu staří Číňané říkali Umění pěstování života. 

RADEK NEŠKRABAL

Býval vrcholovým sportovcem a vystudoval techniku. Věnoval se však bioenergetickému léčitelství, viscerální manipulaci, Bachovým esencím a baňkování. Již 25 let působí jako terapeut a lektor kraniosakrální osteopatie.

Míša Verde Beitlová

Vede iniciativu Vitamíny s příběhem sdružující nezávislé výživové poradce a pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost v oblasti prevence vzniku civilizačních chorob. Jejím záměrem je inspirovat každého, kdo chce najít vlastní cestu k zachování zdraví.

MONIKA KUNOVSKÁ

Je breathariánkou, ráda běhá a cvičí čchi-kung. Vede semináře a učí lidi důvěřovat svoji intuici, žít více vědomě, zjemňovat svoje vibrace a prociťovat  energie v nás i kolem nás.

YVETA KNOBLOCHOVÁ

Astrolog, homeopat, biotronik a léčitel duše. Autorka knihy Homeopatie do kapsy. Vede lidi ke zdravému stylu života a pochopení životní cesty. Pořádá přednášky a semináře.

ONDŘEJ KOUDELA

Horal, lektor, zakladatel PrPom (děláme z lidí hrdiny – učíme první pomoc zážitkem). Praktikuje aikidó, vystudoval sociologii a záchranářství. Zajímá se o vzdělávání a osobnostní rozvoj.

JANA VLČKOVÁ

Rehabilitační lékařka, lymfolog, obezitolog.  Ve své praxi se snažím léčit člověka jako na celek a ne pouze diagnózu. V tomto snažení mi pomáhají prvky čínské medicíny a psychosomatiky.

JANA BUDAŘOVÁ

Vystudovala všeobecné lékařství, má čtyřletou praxi v nemocnici na dospělé i dětské psychiatrii a absolvovala psychoterapeutický výcvik. Od roku 2010 se aktivně věnuje tématice konopné medicíny a psychospirituální krize. Přednáší a nabízí individuální poradenství.

ZDENĚK ORDELT

Zabývá se zdravím společnosti a obnovou slovanské domorodé tradice v ČR. Cestuje a provádí celosvětový odborný výzkum slovanských kultur a tradic a jeho výstupy sdílí s veřejností. Je členem kongresu ECER a zakladatel školky. 

ALENA ŠTEFLOVÁ

Je lékařkou a náměstkyní ministra zdravotnictví. Působila jako lektorka Ústavu preventivního lékařství a ředitelka národní kanceláře WHO v ČR. Je  spoluzakladatelkou Ústavu pro zdravotní gramotnost.

JANA NOVÁČKOVÁ

Je česká psycholožka. Ve své práci se zabývá výchovou dětí, je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.

SUVERENO

K hip hopu sa dostal už v roce 1996. Jeho činnosti jsou ale víc než hudba. Snaží se jít dobrým příkladem mladým lidem a pozvednout jejich přirozený potenciál. Vydal knihu Přeměna s podtitulem „Měním sebe – měním svět“. Pořádá besedy a výchovné koncerty na školách.

PETR DIAMANT

Je učitelem na Montessori škole, facilitátorem Mužského kruhu a Poradních kruhů, certifikovaným instruktorem Empower the Child. Věří, že vykonáme-li maximum pro to, aby naše děti byly šťastné a silné osobnosti, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi.

PAVLÍNA HOŘEJŠOVÁ

Ředitelka Ashoky, transformovala bikesharing Rekola, vedla politické kampaně, pomáhá občanskému sektoru v oblasti financí a strategického plánování. Je předsedkyní Institutu aktivního občanství.

ARNOŠT VESELÝ

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd UK.  Zabývá se vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky. V současné době se  podílí na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

STANISLAV ŠTECH

Profesor pedagogické psychologie. Od roku 2003 do r. 2015 prorektor Univerzity Karlovy. V letech 2015 – 2017 byl náměstkem ministryně školství a poté ministrem školství ČR. Zabývá se školní socializací, profesí učitele a školní psychologií.

GABRIELA JEŽKOVÁ

Ředitelka a zakladatelka ZŠ Ježek bez klece. V Ježkovi bez klece se domnívají, že jsou pro všechny děti, ale ne už pro všechny rodiče. Jsou tu pro ty, kteří chtějí nejen svobodné a zodpovědné prostředí, ale kteří svým dětem touží dopřát radost z učení a poznávání.

TEREZA PODHORSKÁ

Vede program “Můžeš podnikat”, jehož cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a k tomu, aby vzali život do svých rukou. Celoživotně se věnuje osobnostnímu rozvoji. Vystudovala antropologii se zaměřením na styly výchovy v rodinách. Je matkou tří dcer.

VÍT BERAN

Ředitel Základní školy Kunratice a pilotní-modelové školy projektu Pomáháme školám k úspěchu – škola je zařazena v síti SZU “Škola podporující zdraví” a je držitelem titulu “EKOŠKOLA”

 

PETR DANIŠ

Je fascinován svobodou a odpovědností, kterou dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. V rámci TEREZY učí děti poznávat přírodu a o své životní prostředí pečovat samy. Spolupracujeme s více než 800 školami, podporujeme a vzděláváme přes 5 000 učitelů a další tisíce rodičů.

SILVIE PÝCHOVÁ

Výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Má za sebou praxi učitelky na gymnáziu, pracovala na Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a v DZS jako koordinátorka evropských vzdělávacích programů, zastávala funkci předsedkyně správní rady EDUin. 

ANDREA GEMBALOVÁ

Je tzv. Štěstěnou, nebo-li CHO v IT společnosti Iresoft, kde pečuje o fungující vztahy, které jsou založeny na důvěře, respektu a schopnosti komunikovat. Baví ji hledat příležitosti pro inovaci firemní kultury. Má romantickou duši a srdce na pravém místě.

ILLYA PAVLOV

Je zakladatelem společnosti ACAMAR, která propojuje firmy s IT experty. Působí mimo jiné v HR a baví ho vytvářet ty nejlepší podmínky k práci. Vnitřní klid a sílu dočerpává na motorce nebo s kuchyňským nožem v rukou.

RICHARD WATZKE

Prezident kryptobankovní asociace BACCA a spoluzakladatel organizace XIXOIO, která vyvíjí a poskytuje kryptobankovní ekosystém a firemní tokenizace. Je vášnivým milovníkem umění a velkých výzev.

TOMÁŠ POUCHA

Pomáhá lidem a firmám nalézt a potvrdit správný směr v životě i podnikání – zejména v marketingu, obchodu a procesech. Šéf Marketingového institutu, Institutu interní komunikace. Baví ho revoluční témata a pracuje z venkova.

JAN MAŠEK

Zakladatel a člen Red Button. Propojuje lidi a vytváří prostředí, které podporuje kultivaci podnikání. Rád hledá win-win řešení a pomáhá tomu, aby lidi využívali svůj dar a spolutvořili s lidmi, kteří jsou hodnotově na stejné vlně.  

PETR SEDLÁČEK

Je průvodcem, terapeutem a spoluzakladatelem společnosti NESPIRE, která propojuje svět byznysu se světem člověka. Pomáhá měnit způsob, kterým klasický byznys funguje a podporuje přechod od konkurence ke spolupráci, s ohledem na efektivitu v reálných číslech.

VALERIE DOBEŠOVÁ

Žije a spolutvoří nové paradigma ve vzdělávání. Absolventka svobodné demokratické školy Donum Felix. Studentka 1. ročníku gymnázia.

VÍT ŠIMRAL

Český politik, politolog, sociolog a ekonom, člen Rady hlavního města Prahy s gescí školství, sportu a podpory podnikání.

TOMÁŠ HAJZLER

Založil Peoplecom a Slušnou firmu. Vydává knihy, píše, přednáší, vyhledává a propojuje firmy, které kladou vyšší smysl nad vydělávání. 

 

NATAŠA FOLTÁNOVÁ

Zakladatelka a majitelka firmy TIERRA VERDE, jejímž posláním je sloužit duši Světa.

 

 

MARTIN PALIČKA

Nyní se soustředí na rozvoj firem v rámci skupiny Etnetera Group jako CEO, které spojuje silný důraz na firemní kulturu. Je zastáncem maximální transparentnosti a zapojení zaměstnanců do řízení firmy.

MICHAL ŠRAJER

Michal pomáhá budovat lidské organizace. Pod hlavičkou Happiness at Work s kolegy organizuje workshopy, i velkou konferenci. Předtím byl prvním českým CHO. Nejprve v Inmite a po akvizici v Avastu.

VLADIMÍR BRUNTON

Umělecký fotograf a tiskař. Patří mezi fotografickou elitu, fotografie vyvolává na plátna a na ruční japonský papír, který si sám připravuje dle původní receptury. Přes filosofie, jógy a budhismus došel k autentické Kabale. Je otec pěti dětí.

PETR POUCHLÝ

Kapitán designového studia Court of Moravia, evengelista holakracie a hravosti v každém věku.

 

 

KATARINA SOLEIL

Je malířkou harmonizačních obrazů, umělkyní, inspirátorkou a poradkyní. Přednáší, vede kurzy arteterapie a inspiruje lidi k naturalní harmonizaci. V žití i v činnosti se obrací k Prírode, má syna Marielka. 

 

BÁRA NESVADBOVÁ

Je autorkou dvou knih pro děti,  jedenácti knih pro dospělé, z nichž dvě byly zfilmovány a podle jedné vzniklo divadelní představení Laskonky. Je zakladatelkou nadačního fondu Be Charity. Je maminkou dcery Bibiany a majitelkou dvanácti zvířat.

Viliam Poltikovič

Režisér dokumentárních filmů, kameraman, fotograf, spisovatel a cestovatel. Dosud natočil okolo 150 filmů. Zaměřuje se na dokumentární filmy, převážně tématikou spirituality, smrti, nemoci a uzdravení, víry v různých podobách. 

JAROSLAV DUŠEK

Divadelní i filmový herec, improvizátor, moderátor, scénárista, autor, tvůrce, ale především dobrodruh a milovník humoru a života. Má dvě děti a pětinásobným dědou.

LEA PETRÁŠOVÁ

Pracovala v nadnárodní korporaci, kde vedla tým padesáti lidí. Uvědomila si, že už tuhle práci nemůže dělat a odletěla na devítiměsíční sabatikl do Barcelony. Nyní je CEO a zakladatelkou TopMonks Blockchain.

PATRIK KEE

Je zpěvákem a hlasovým improvizátorem, který dokáže během pár minut strhnout publikum svými písněmi, jejichž melodie vznikají teprve až na pódiu, z okamžité atmosféry, z okamžitého pocitu či nápadu, projeveného v tónech, hudebních vlnách, ozvěnách a nečekaných zvukových proměnách.  

SYLVA HANKEOVÁ

Píše, maluje, sochá, je tlumočnicí vnitřní krásy. Povznáší lidi do úrovní vědomí,  ve kterých je člověk přitahován krásou, klidem a vnitřní tichostí. Z tohoto stavu nedvojného nadsmyslového poznání krásy vyvěrá veškerá její činnost a jasnovidná tvorba.

MARCELA BERITH

Je taneční umělkyní, která pomáhá lidem objevit a poznat sami sebe skrze intuitivní tanec a arteterapii. Veřejně vystupuje a pořádá semináře a workshopy, na kterých lidem ukazuje kde sídlí jejich intuice a zdroj a jak se s nimi mohou spojit.

IRENA BRICHTA

Pracovala pro několik mezinárodních společností Executive Search. Nyní vede svoji vlastní náborovou společnost.Je bývalou guvernérkou Rotary District pro ČR a SR a současnou vedoucí Rotary International Training a zvláštní zástupce prezidenta RI.

ONDŘEJ KOBZA

Je kulturním aktivistou a vede aktivní kavárenský život. Založil mnoho kaváren. Jeho životním mottem je “Oživovat veřejný prostor.” Po Praze a dalších městech rozmístil volně přístupná piana a plánuje pokračovat s grily, šachovnicemi a veřejnými jukeboxi s klasickou českou poezií. 

JIŘÍ CHARVÁT

Není, ale jeví se jako básník, komik, spisovatel, kreslíř a mnoho dalšího. Říká lidem, co nechtějí slyšet. A oni se smějí. Má odvahu jen být a z toho stavu tvořit smích, uvolnění i mnohá uvědomění …. život.

DAGMAR KOCŮRKOVÁ

Je průvodkyní integrací a archetypální  astropsychologií. Lektoruje jógu a práci s tělěm. Provází skupiny posvátnými místy Prahy. Maluje obrazy. 

MICHAL ČAGÁNEK

Průvodce lidskou duší prostřednictvím básní, písní a příběhů. Jeho hudba a knihy pomáhají svým obsahem i podáním otvírat srdce a navracet se do klidu a harmonie. Je spoluzakladatelem spolku Změna paradigmatu. Má dceru Vědunku.

Kateřina Karaimi Motyčková

Je ženou nadčasové hloubky, spirit leadrem a kněžkou této doby. Inspiruje k osobní proměně. Je autorkou seberozvojových workshopů a meditací. Žije ve spojení s přírodou, z níž čerpá poznání a jasný řád. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ

MIRKA PAPAJIKOVÁ

Je lektorkou, tanečnicí a fotografkou. Smyslem jejího života je tanec a kreativita jako dva principy, které ji vedou k neustálému seberozvoji. Fascinuje ji propojení těla a mysli. Vede pohybové kurzy a pořádá rozvojové a psychomotorické semináře.

MARTIN DUCHÁČEK

Dlouholetý aktivní podporovatel projektů se společenským dopadem. Podnikatel, investor, místopředseda správní rady nadace RSJ Investments. Mecenáš nadačního fondu Neuron. Investment manažer ve společnosti Tilia Impact Ventures.

KAREL JANEČEK

Stal se mecenášem a založil Nadaci Karla Janečka. Je vynikajícím matematikem, pedagogem a bojovníkem proti korupci. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty.

LILIA KHOUSNOUTDINOVÁ

Vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a  Gender & Development na London School of Economics. Publicistka, návrhářka, cestovatelka (a duší revolucionářka), hluboce zamilovaná do Bhútánu. Spoluzakladatelka Ecstatic Fashion a Ecstatic Travel. Členka správní rady a zakládajícího týmu Nadace Šťastné Česko a Friends of Bhutan: Czech Republic.

JAN VOJÁČEK

Lékař funkční medicíny, kterou praktikuje na klinice personalizované funkční, pohybové a neuroimunologické medicíny Endala. Je průvodcem lidí na cestě k jejich zdraví a propagátorem zdravého životního stylu.

TOMÁŠ BRABEC

Majitelem skupiny Global Apollo, která skrze firmy v Německu, České republice a Číně působí na více než 40 trzích. Zakladatel projektu Apollo Help.

Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a 20 nejvlivnějších žen v ČR. Je zakladatelkou konzultační společnosti People Impact a celonárodní soutěže HR Excellence Award. Její nejnovější projekt Minerva 21 oslovuje české ženy s heslem „Čeříme vodu“.

Martina Mazancová

Je členkou Nadačního fondu Kousek po kousku, který vznikl při rodinné firmě, která vyrábí součástky do dopravních prostředků. Každoročně podporuje kolem čtyřiceti projektů v okolí Fulneka, jež vybírá rodinná rada. Podporuje projekty z oblasti kultury, životního prostředí, vzdělávání, vědy i výzkumu, sportu, atd.

stanislav bernard

Od roku 1991 je spolumajitelem a ředitelem Rodinného pivovaru Bernard. Je aktivní v podpoře malých nezávislých pivovarů. Spoluzaložil Nadační fond proti korupci. Působí také jako zastupitel města Humpolce. S manželkou Helenou mají dvě děti.

Aneta Pavlová

Průvodkyně světem imaginace, kreativity a rétoriky. Realizuje seberozvojový kurz Umělcova cesta, který vás propojí s vnitřním umělcem a přinese do vašeho života tvořivost a nové vědomí. Píše knihy pro děti, které rozvíjejí představivost, pomáhají dětem přijímat své emoce a podporují duševní klid.

Lenka Šťastná

Je zakladatelkou neziskové organizace Business & Professional Women a organizátorkou úspěšné networkingové a vzdělávací akce Equal Pay Day. Mnohaleté zkušenosti z bankovnictví a velkých společností se snaží využít k podpoře žen a dívek v jejich osobním a profesionálním rozvoji.

„Současné převládající paradigma je materialistické a mechanistické, realita je považována za objektivní, na pozorovateli nezávislou, a věci se v souladu s tímto názorem dějí samy od sebe. Ač by se mohlo zdát, že se vztahuje pouze k fyzice, ve skutečnosti toto paradigma silně ovlivňuje život každého z nás. Společnost by měla najít odvahu překročit toto silné omezení materialismu a akceptovat to, co nám výsledky vědeckých výzkumů ukazují už více než sto let: že to je vědomí každého pozorovatele, co realitu nejen ovlivňuje, ale i tvoří. Toto vědomí stojí v základu nového paradigmatu.“
Jan Rak - kvantový fyzik