NAŠE HODNOTY

vize a hodnoty

Vnímáme nutnost podpořit přechod společnosti k fungování na principech, vedoucích k větší udržitelnosti a harmonii. 

S tím je spojená změna dosavadního osobního i kolektivního paradigmatu na nové.

náš záměr

Vytvářet příležitosti pro setkávání aktivních lidí s odpovědným přístupem k aktuálním společenským i osobním výzvám.

Podporovat síťování klíčových osobností nového paradigmatu, které inspirují svými vhledy i činy.

Přispět k vytváření společenství lidí s životním nadhledem, vnitřním klidem a osobní integritou.

CO JE ADATO PARADIGMA

ADATO PARADIGMA, z.ú., je organizací s cílem vytvářet prostor a příležitosti pro posun lidského paradigmatu, a to zejména cestou šíření porozumění mezi lidmi a důrazem na rozvíjení takových kvalit lidské povahy, které přirozeně vedou  jednotlivce i celou společnost ke štěstí.

Tyto kvality, tradičně nazvané Deset ctností, jsou

milující laskavost – soucit – radost – uvolněná vyrovnanost 

– štědrost – etické jednání – trpělivost – odhodlanost – koncentrace a rozlišující moudrost.

Adato Paradigma vytváří podněty pro rozvoj individuálního potenciálu jednotlivce, harmonizaci mezilidských vztahů a  poznání vzájemné sounáležitosti. 

Podporujeme vznik, činnost a spolupráci vědomých komunit.

STÁVAJÍCÍ PROGRAMY:

ADATO INSTITUT – poradní kruhy pro změnu paradigmatu a rozvoj odpovědné společnosti

HEARTH.NET – společenská platforma pro rozvoj ekonomiky daru a kultury darování

COMMUNITY APPs – bezpečné moderní aplikace pro rozvoj spolupráce vědomých komunit

 

Více na: www.adato.org

 

setkání pro změnu paradigmatu - v roce 2019

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019
Paspův sál, Praha

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019

AKCI POŘÁDÁ SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU

„Současné paradigma je převážně materialistické a vědecko-technické. Nové, nadcházející paradigma bude celistvější.“
Martin Švihla - lektor, kouč