NAŠE HODNOTY

vize a hodnoty

Vnímáme nutnost podpořit přechod společnosti k fungování na principech, vedoucích k větší udržitelnosti a harmonii. 

S tím je spojená změna dosavadního osobního i kolektivního paradigmatu na nové.

náš záměr

Vytvářet příležitosti pro setkávání aktivních lidí s odpovědným přístupem k aktuálním společenským i osobním výzvám.

Podporovat síťování klíčových osobností nového paradigmatu, které inspirují svými vhledy i činy.

Přispět k vytváření společenství lidí s životním nadhledem, vnitřním klidem a osobní integritou.

setkání pro změnu paradigmatu - v roce 2019 - 2020

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 23/37, Praha 1

Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
PODNIKÁNÍ A SPOLUPRÁCE 
s podtitulem "VNITŘNÍ MOTIVACE A SMYSLUPLNOST JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST SPOLUPRÁCE I VYDĚLÁVÁNÍ"  
12. února 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
s podtitulem "VNITŘNÍ MOTIVACE A ODPOVĚDNOST JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
A UČENÍ SE" 
8. dubna 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
TĚLO, POHYB, VÝŽIVA 
v rámci Allfestu a s podtitulem JAK SOUVISÍ PRUŽNOST TĚLA S PRUŽNOSTÍ MYSLI
16. května 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
ZDRAVÍ A VYROVNANOST
s podtitulem "UMÍRÁNÍ A  SMRT JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA"
10. června 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
PODNIKÁNÍ A SPOLUPRÁCE 
s podtitulem "FILANTROPIE ANEB UMĚNÍ POMOCI"
16. září 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
s podtitulem "VÝCHOVA ANEB UMĚNÍ INSPIROVAT
(SE) VLASTNÍM PŘÍKLADEM"
4. listopadu 2020
Setkání pro změnu paradigmatu v roce 2020
ZDRAVÍ A VYROVNANOST
s podtitulem "VYROVNANOST ANEB UMĚNÍ NASLOUCHAT VNITŘNÍMU ZDROJI MOUDROSTI"
9. prosince 2020
previous arrow
next arrow
Slider

„Současné paradigma je převážně materialistické a vědecko-technické. Nové, nadcházející paradigma bude celistvější.“
Martin Švihla - lektor, kouč