play

NAČERPEJTE ATMOSFÉRU NAŠICH SETKÁNÍ

PORADNÍ KRUH NA TÉMA:

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

Přinášíme příležitost se setkat, vzájemně se inspirovat a společně zodpovědně reagovat na aktuální společenské i osobní výzvy.

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

9. září 2019

Místo konání

Paspův sál, Praha

Nádražní 48/92, Praha – Smíchov (budova Staropramenu, vchod přes restauraci Potrefená husa Na Verandách)

Z minulého poradního kruhu vzešla tato nosná témata:

• Svoboda výběru formy vzdělávání

• Výchova dětí ve vztahu k planetě

• Role a klíčové kompetence učitele

Spolu s hlavními hosty poradního kruhu vybereme konkrétní téma, kterému bude poradní kruh věnován.

Pozvání do společného kruhu přijali tito hosté:

Další hosté budou postupně doplňováni.

Přinášíme novou perspektivu i v rámci vstupného - jeho výši určujete vy.
Známe hodnotu Poradních kruhů pro změnu paradigmatu a věříme, že společně zajistíme jejich udržitelnost.

Reálné náklady na jednoho účastníka včetně cateringu jsou 1 800 Kč.

Děkujeme za vaši účast i podporu.

V první části dopoledne budou mít v poradních kruzích prostor pozvaní hosté. Další účastníci budou svědky, jejichž rolí bude naslouchat a své životní zkušenosti a příběhy do kruhu přinášet tichem. V druhé části se prostor pro sdílení rozšíří i mezi účastníky. Kruh a kolektivní moudrost, která nás jako jednotlivce přesahuje,  přirozeně vytvoří příležitost pro posun myšlení a nalezení nové perspektivy pro všechny přítomné.

 

Program dne

08.20 – 09.00  Registrace a uvítání

09.00 – 12.00  Poradní kruhy pro změnu paradigmatu ve vzdělávání

12.00 – 13.00  Oběd 

13.00 – 15.00 Integrace prožitku a tématické skupiny

15.00 – 16.30  Společný kruh – sdílení výstupů

16.30 – 17.30  Networking a uzavření dne

 

Facilitátory poradních kruhů budou Hana Bernardová a Stanislav Stejskal.

Nechte doma očekávání, snahu k něčemu dojít, něco vyřešit, něco se dozvědět nebo přinést do kruhu svá hotová řešení. Přijďte naslouchat a sdílet příběhy o tom, jak se vám žije, kde se cítíte nejistí a naopak.

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Podpoříme ale jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná.

Čím se budeme v průběhu dne zabývat?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nové cesty, kterou zatím neznáme.

Prožitek poradního kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti.

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení prožitků, nikoli hotových řešení, vnášíte vlastní střípek do vizualizace možné budoucnosti.

 

Co vám den může dát:

  • novou zkušenost
  • nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit
  • setkání s těmi, kteří mají podobné životní hodnoty
  • nadhled k tomu tvořit nejen sám pro sebe, ale i pro budoucí generace

Místo konání

Paspův sál, Praha

Paspův sál se nachází v budově Pivovaru Staropramen, a.s., Nádražní 48/92, 150 00 Praha – Smíchov, v 1. patře nad úrovní restaurace Potrefená husa Na Verandách.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč