play

NAČERPEJTE ATMOSFÉRU NAŠICH SETKÁNÍ

setkání PRO ZMĚNU PARADIGMATU NA TÉMA:

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

Přinášíme příležitost se setkat, vzájemně se inspirovat a společně zodpovědně reagovat na aktuální společenské i osobní výzvy.

Maximální kapacita

150 osob

Datum konání

22. října 2019

Místo konání

Paspův sál, Praha

Nádražní 43/84, Praha – Smíchov (budova Staropramenu, vchod přes restauraci Potrefená husa Na Verandách)

Podtitul tohoto setkání je SMYSLUPLNÁ SPOLUPRÁCE A UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ
aneb JAK VNÁŠET DO FIREM LIDSKOST, SYNERGII A PRVKY TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

Cílem setkání je:

– poskládat stávající úhly pohledu na věc a společně z jiné úrovně myšlení nahlédnout, na jakých principech nové přístupy k podnikání a spolupráci stojí a zároveň jak je integrovat v praxi

– přinést příležitost pro synergii a identifikaci konstruktivních přístupů, principiálně aplikovatelných napříč obory

– vytvořit prostor pro hodnotový networking

Součástí facilitované akce je použití unikátního komunikačního nástroje, který umožní aktivovat potenciál kolektivní inteligence, jež přesahuje mentální kapacitu všech přítomných dohromady. Nejde tedy pouze o sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci ve stávajících řešeních a přístupech, ale také, a to především, přímo na místě nahlédnout aktuální otázky z jiné perspektivy, než je obvyklé. Možnost se aktivně zapojit dostanou všichni přítomní.  

Pozvání k tomuto tématu přijali tito hosté:

Další hosté budou postupně doplňováni.

Přinášíme novou perspektivu i v rámci vstupného - jeho výši určujete vy.
Známe hodnotu setkání pro změnu paradigmatu a věříme, že společně zajistíme jejich udržitelnost.

Reálné náklady na jednoho účastníka včetně cateringu jsou 1 800 Kč.
Rádi vám také vystavíme fakturu. Vstupné, v celé jeho výši, je pro podnikající subjekty daňově uznatelný náklad.

Děkujeme za vaši účast i podporu.

V první části dopoledne budou mít na kruhové konferenci prostor pozvaní hosté. Další účastníci budou svědky, jejichž rolí bude naslouchat a své životní zkušenosti a příběhy do kruhu přinášet tichem. V druhé části se prostor pro sdílení rozšíří i mezi účastníky. Kruh a kolektivní moudrost, která nás jako jednotlivce přesahuje,  přirozeně vytvoří příležitost pro posun myšlení a nalezení nové perspektivy pro všechny přítomné.

Program dne

08.20 – 09.00  Registrace a uvítání

09.00 – 12.30  Kruhy pro změnu paradigmatu ve podnikání

12.30 – 15.00  Oběd, hodnotový networking a tematické skupiny 

15.00 – 16.30  Společný kruh – integrace a sdílení výstupů

16.30 – 17.00  Závěrečné slovo a uzavření dne

Kruhem nás provedou Jan Bím a Stanislav Stejskal.

Čím se budeme v průběhu dne zabývat?

Pojmenování současného stavu a společné otevření se možnosti nové cesty, kterou zatím neznáme.

Prožitek setkání v kruhu, který slouží jako nástroj tvorby společné vyšší moudrosti.

Svou účastí, která často vyžaduje změnu paradigmatu v nás samých – nehodnotící naslouchání a sdílení prožitků, nikoli hotových řešení, vnášíte vlastní střípek do vizualizace možné budoucnosti.

Co vám den může dát:

  • novou zkušenost
  • nový přístup a pohled, který i nadále může ovlivňovat rozvoj vašich aktivit
  • setkání s těmi, kteří mají podobné životní hodnoty
  • nadhled k tomu tvořit nejen sám pro sebe, ale i pro budoucí generace

Nevíme, jak vypadá nové paradigma a není na místě ani očekávat, že s tím odejdeme. Podpoříme ale jeho utváření, které vzniká nejdříve na rovině, která je naší mysli často neuchopitelná.

Místo konání

Paspův sál, Praha

Paspův sál se nachází v budově Pivovaru Staropramen, a.s., Nádražní 43/84, 150 00 Praha – Smíchov, v 1. patře nad úrovní restaurace Potrefená husa Na Verandách.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

„S tím, jak zrajeme, se proměňuje naše vidění reality. Najednou vnímáme jevy, které nám před tím unikaly, byť se děly. Naše vnitřní práce na sobě vytváří náš světonázor, a vnější realita s tím to světonázorem vždy určitým způsobem rezonuje.“
Standa Stejskal - kouč