Jak změnu podpořit?

  • Finanční podporou – platbou přes portál Darujme.cz nebo zasláním libovolné částky na účet 2501702288/2010. Dary spolku jsou daňově odečitatelné a rádi vám vystavíme potvrzení o daru, případně darovací smlouvu.
  • Podporou setkání – máte k dispozici prostory, které můžete poskytnout pro naše setkání? Máte tip na zajímavé téma nebo hosta? Chcete být partnerem některého z našich setkání? Budeme rádi, když nám dáte vědět.
  • Podporou v médiíchpomůžete nám, aby aktivity Změna paradigmatu byly součástí odborných a spřízněných médií?
  • Svým talentem – máte cit pro slovo a um vyladit texty nejen na webu? Máte v malíčku barvy, design a chuť se podílet na nastavení vizuální linky? Moc rádi se domluvíme, co je momentálně potřeba.

Sdílením