VYTVÁŘÍME PROSTOR PRO NADHLED
A ZMĚNU PERSPEKTIVY

ORGANIZUJEME SETKÁNÍ,
KTERÁ MĚNÍ SPOLEČENSKÉ PARADIGMA
I OSOBNÍ PŘÍBĚHY

SETKÁní pro změnu paradigmatu v roce 2019

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019
Paspův sál, Praha

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019

AKCI POŘÁDÁ SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU

OZNÁMENÍ

Rádi bychom oznámili, že z radosti a zodpovědnosti právě vzniká spolek Změna paradigmatu, z.s., který v průběhu října převezme všechny výstupy a aktivity spojené s pořádáním setkání v kruzích namísto Adato Paradigma, z.ú., které se bude zaměřovat především na vývoj komunitních aplikací.

Jako spolek se otevíráme novým možnostem spolupráce a všem druhům vzájemné podpory a konstruktivní synergie. V případě zájmu se na aktivitách spolku podílet nebo jej pomoci rozvíjet a spolutvořit, nás neváhejte kontaktovat.

TERMÍNY A TÉMATA SETKÁNÍ PRO ZMĚNU PARADIGMATU V ROCE 2020

12.2.2020 

PODNIKÁNÍ A SPOLUPRÁCE  s podtitulem “VNITŘNÍ MOTIVACE A SMYSLUPLNOST JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST SPOLUPRÁCE I VYDĚLÁVÁNÍ” 

8.4.2020

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  s podtitulem “VNITŘNÍ MOTIVACE A ODPOVĚDNOST JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A UČENÍ SE” 

16.5.2020

v rámci Allfestu: TĚLO, POHYB, VÝŽIVA  s podtitulem JAK SOUVISÍ PRUŽNOST TĚLA S PRUŽNOSTÍ MYSLI

10.6.2020

ZDRAVÍ A VYROVNANOST s podtitulem “UMÍRÁNÍ A  SMRT JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA”

16.9.2020

PODNIKÁNÍ A SPOLUPRÁCE s podtitulem “FILANTROPIE ANEB UMĚNÍ POMOCI”

4.11.2020

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA  s podtitulem “VÝCHOVA ANEB UMĚNÍ INSPIROVAT (SE) VLASTNÍM PŘÍKLADEM”

9.12.2020

ZDRAVÍ A VYROVNANOST s podtitulem “VYROVNANOST ANEB UMĚNÍ NASLOUCHAT VNITŘNÍMU ZDROJI MOUDROSTI”

Platforma ZMĚNA PARADIGMATU

V rámci setkání pro změnu paradigmatu spolupracujeme se společenskými hybateli
a propojujeme lidi se sdílenými hodnotami.

Přinášíme nadhled a unikátní zkušenost s kolektivní inteligencí, která pomáhá vytvářet prostor
pro unikátní řešení osobních i společenských výzev integrálním přístupem.

Podporujeme rozvoj spolupráce lidí s hodnotovým souladem
a přirozené šíření příkladů dobré praxe udržitelné společnosti.

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

Albert Einstein

Chtěli byste se dozvědět více informací o našich projektech?

Líbí se vám,
co tvoříme?
Dejte nám to vědět.

Znáte osobnosti, které nové paradigma už do společnosti zavádějí?​

"mistrovství je
dělit se o zásluhy."