VYTVÁŘÍME PROSTOR PRO NADHLED
A ZMĚNU PERSPEKTIVY

ORGANIZUJEME SETKÁNÍ,
KTERÁ MĚNÍ SPOLEČENSKÉ PARADIGMA
I OSOBNÍ PŘÍBĚHY

SETKÁní pro změnu paradigmatu v roce 2019

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE

22. října 2019
Paspův sál, Praha

Setkání pro změnu paradigmatu
v roce 2019

UMĚNÍ A VYROVNANOST

2. prosince 2019

AKCI POŘÁDÁ SPOLEK ZMĚNY PARADIGMATU

Platforma ZMĚNA PARADIGMATU

V rámci setkání pro změnu paradigmatu spolupracujeme se společenskými hybateli
a propojujeme lidi se sdílenými hodnotami.

Přinášíme nadhled a unikátní zkušenost s kolektivní inteligencí, která pomáhá vytvářet prostor
pro unikátní řešení osobních i společenských výzev integrálním přístupem.

Podporujeme rozvoj spolupráce lidí s hodnotovým souladem
a přirozené šíření příkladů dobré praxe udržitelné společnosti.

„Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

Albert Einstein

Chtěli byste se dozvědět více informací o našich projektech?

Líbí se vám,
co tvoříme?
Dejte nám to vědět.

Znáte osobnosti, které nové paradigma už do společnosti zavádějí?​

"mistrovství je
dělit se o zásluhy."