POZVÁNÍ DO ÚVODNÍHO KRUHU Z CYKLU:

JAK PROBÍHAJÍCÍ CELOSVĚTOVÁ SITUACE
POSILUJE SPOLEČENSKÉ HODNOTY
A VEDE K SYSTÉMOVÉ STABILIZACI?

time

Datum konání

22. dubna 2020 - Den Země

time

Čas konání

16:00 až cca 18:30

3252 [Converted]

ONLINE

Kruh bude probíhat online přenosem

Formát facilitovaného kruhu: kruh kolektivní inteligence

Vedou se mnohé diskuse o tom, co vše současná virová pohroma způsobila, vyčíslují se ztráty a odhadují reálné dopady.

Drtivá většina z nich je zaměřena tak, že se do debaty vstupuje s postojem – stalo se něco, co nás ohrozilo – a jak to můžeme, co nejdříve, navrátit do původního stavu. Žádoucí stav je stav, který byl před situací s virovou nákazou, bez ohledu na to, že ten původní stav také nebyl ideální a mnohými determinován jako neudržitelný.

Přicházíme s úhlem pohledu, který stávající veřejné diskuse vhodně doplní. Jednak přístupem a jednak komunikační formou, která změnu paradigmatu i systémovou změnu významně podpoří.

Jste srdečně zváni být online u toho:

JAK PROBÍHAJÍCÍ CELOSVĚTOVÁ SITUACE POSILUJE SPOLEČENSKÉ HODNOTY A VEDE K SYSTÉMOVÉ STABILIZACI?

Našimi hosty jsou ti, kteří mají reálnou zkušenost s novými přístupy a také mohou konstruktivní systémové změny podpořit.

Facilitace: Jan Bím, Martin Nemrava a Lenka Melicharová
Online přenos bude moderovat Linda Morys

Organizátor: Změna paradigmatu, z.s.

Pozvaní hosté

Pozvaní hosté jsou dvojího typu – jedni se zabývají především společenskou změnou myšlení a hodnot a ti druzí podporují změnu především změnou společenského systému.

Standa Stejskal
Memy spiralni dynamiky

Jan Vojáček
Celostní medicína

Milan Calábek
Filozofie a léčitelství

Margareta Křížová
Podpora podnikatelů

Richard Watzke
Tokenizace

Tomáš Brabec
Podnikatelský agregát

Karel Janeček
Volební systém D21

Jakub Nešetřil
Česko.Digital

Martin Přibyl
EduSystem

Martin Ducháček
Tilia Impact Ventures