Jedinečná komunikační technika odstraňující napětí ze vztahů

Jedinečná komunikační technika odstraňující napětí ze vztahů

Jak by se vám líbilo, kdyby existovala komunikační technika, která vám umožní se s každým domluvit? Technika, která vám umožní se inspirovat a dojít k novému pochopení sebe i druhých?
Taková technika skutečně existuje, jmenuje se poradní kruh a je stará jako lidstvo samo. Napříč dějinami ji ke společnému dorozumění úspěšně využívaly a využívají příslušníci nejrůznějších kultur. Nyní zažívá svoji renesanci také díky aktivitám společnosti Adato Paradigma.

Tato jedinečná technika umožňuje genezi kolektivní moudrosti a zároveň respektuje individuální postoje.

Množství stresu, napětí a konfliktů v našich životech vzniká často kvůli nekonstruktivní komunikaci. Jedinečný formát poradního kruhu přináší díky svému nehierarchickému uspořádání bezpečný prostor pro vyjádření každého z účastněných a rychlé nalezení shody a společných východisek bez zbytečného nedorozumění, dohadování, napětí a stresu.

Úspora času i prostředků

„Setkání v kruzích je unikátní možnost, jak se propojit na lidské i hodnotové úrovni, společně se posouvat, nacházet ideální řešení a získávat nadhled,“ říká iniciátorka poradních kruhů Lenka Melicharová z Adato Paradigma.
Poradní kruhy výrazným způsobem šetří čas, prostředky i zdraví všech zainteresovaných stran. Lze je využít všude tam, kde je důležité se na něčem dohodnout, najít ideální východisko a konstruktivním způsobem reagovat na stávající situaci: ve firmách, školách i doma v rodině.

Adato Paradigma realizuje celodenní poradní kruhy na tři fundamentální témata:

  • vzdělávání a výchova,
  • zdraví a vyrovnanost a
  • podnikání a spolupráce (včetně firemní kultury a hodnot).

Nabízíme také možnost uspořádat poradní kruh na míru, ve Vašem prostředí na Vámi zvolené aktuální téma a s konkrétním výstupem.

Zažijte působení poradního kruhu na vlastní kůži:

  • 9. září 2019 –  poradní kruh na téma vzdělávání a výchova
  • 22. října 2019 – poradní kruh na téma firemní kultura a spolupráce
  • 2. prosince 2019 – poradní kruh na téma umění a vyrovnanost

Více o uskutečněných i chystaných akcích naleznete v přehledu akcí.

Podpořte nás finančně

I malý pravidelný dar pro nás hodně znamená. 

Adato je nezisková organizace a Poradní kruhy je možné realizovat právě díky finančním příspěvkům. Pro všechny poskytnuté dary vystavujeme potvrzení. 

Dar si můžete odečíst ze základu daně (až do výše 15 % základu daně).

Podílejte se s námi na realizaci Poradních kruhů!

Pokud se chcete spolupodílet na projektu Poradních kruhů,
kontaktujte Lindu na adrese linda.morys@menimparadigma.cz. Uvítáme zejména organizačně
technickou pomoc a pomoc v oblasti marketingu, sociálních sítí a fundraisingu.