Kruhová konference k tématu firemní kultura a spolupráce aneb změna paradigmatu v podnikání

Kruhová konference k tématu firemní kultura a spolupráce aneb změna paradigmatu v podnikání

22.10., Praha

Na kruhové konferenci 22.10. v Praze se sešlo kolem dvaceti inovativních podnikatelů, kteří se na byznys a jeho utváření dívají novým pohledem. Společně zasedli v netradičním uspořádání – v kruhu. Tento starodávný formát setkávání a sdílení různých úhlů pohledu na jedno téma přináší revoluční metodu, jak propojit lidi podobných hodnot, kteří by se spolu jinak nesetkali nebo by těžko k sobě hledali cestu.

Setkání v kruhu má svá pravidla i facilitátora. Základem je, že mluví pouze ten, kdo má v ruce takzvaný “talking stick” neboli mluvící předmět, a ostatní naslouchají. Netradiční je i obsah toho, co účastníci sdílí. Jsou vedeni k tomu, aby místo svých pevných názorů sdíleli to, jak se k nim dostali, jaké zásadní životní okamžiky jejich současné názory vytvořily. Tím vzniká prostor, kde je možné najít porozumění a přijetí i mezi lidmi s opačnými přesvědčeními. Kruh otevírá zcela nové vidění, nahlížení a uvažování všech účastníků a vytváří atmosféru pro hlubší pochopení a možnost téma nahlédnout z širší perspektivy a souvislostí. Díky tomu může dojít k opravdovému sdílení a vytvoření zcela nových propojení a synergií, které klasická frontální konference ze své podstaty neumožňuje. Přínos celého dne je především v propojení významných hybatelů jednotlivých společenských oblastí, jejich moudrosti a zkušeností do vyššího společného náhledu obohaceného každým z nich. Vzniká prostor pro vzájemné obohacení, inspiraci a spolupráci, které mají potenciál v dané společenské oblasti překročit zastaralé, již neužitečné názory a podpořit její rozvoj udržitelným a lidsky orientovaným směrem.

Co k tématu zaznělo od pozvaných hostů:

“Vždy když mi někdo řekl, že to, co chci dělat, nejde, tak jsem si ho vymazal z telefonu. Tím mi do života začali chodit lidé, kteří v můj záměr věřili a měli s ním i vlastní zkušenosti.” Richard Watzke, XIXOIO

“Já se snažím podnikat i žít tak, abych se mohl podívat sám sobě v zrcadle a svým dětem do očí. Snažím se přispět k tomu, aby se práce znovu stala zdrojem smyslu pro člověka, který ji vykonává, a užitku pro člověka, kterému slouží – neboť práce musí někomu, něčemu sloužit. Firmy dnes existují proto, aby maximalizovaly zisk pro vlastníky, a já se snažím o změnu, aby se jejich smysl změnil na řešení skutečných problémů lidí a zlepšování života a udržení budoucnosti.” Tomáš Hajzler, Slušná firma a Peoplecomm

“Došlo mi, že nemůžu zaprodávat svůj čas za něco, co mi nedává smysl. Tehdejší manažer mi řekl, že se od toho musím odosobnit, ale já věděla, že to nedokážu, že by mě to vzdálilo od sebe. V další české firmě jsem se pak potkala zcela s nelidským chováním, tak jsem dala výpověď a řekla si, že někde v Čehách musí existovat člověk, který má stejné nastavení jako já. Někde přeci musí existovat šéf, který umí naslouchat a mít své zaměstnance rád. Šlo to v zahraničí, musí to jít i doma. Lidé mi říkali, že jsem blázen, ale já to nevzdala. Začala jsem o tom mluvit ještě víc, až jsem na takového člověka dostala email. Byl to ředitel firmy IRESOFT. Nastoupila jsem a rozhodla se, že se stanu součástí toho, aby ty správné hodnoty probublaly všema lidma. Není to vždycky dokonalé, ale vím, že jdeme správným směrem. Nejen, že měníme firemní kulturu v naší firmě, ale také v celých Čechách.” Andrea Gembalová, IRESOFT

“V mnoha organizacích je diagnóza vetknuta přímo do názvu jednoho z jejich útvarů. “Oddělení lidských zdrojů” – to je diagnóza, to není název. Mám zkušenost, že lidé, kteří si projdou kurzy, které se netýkají primárně jejich manažerských dovedností, ale jich samých, rychleji rostou nejen osobnostně, ale i v rámci firemních hierarchií.” Petr Sedláček, Nespire

“Je třeba vzdát se potřeby kontrolovat další lidi, zvlášť když jste zakladatelé firmy. Podle mého názoru se nejedná ani tak o potřebu, jako o naučený model vztahování se k druhým lidem. Je možné jej nahradit důvěrou sama v sebe. Není to lehký proces. Odpovědnost přejímá každý v týmu za konkrétní oblast. Konflikt neřeší šéf, ale členové týmu formou mediace, nebo celý tým. Základem pro takové fungování organizace je plná důvěra, věci se pak odvíjejí přirozeně. Tradiční hierarchická organizace práce tak, jak ji známe například z korporátu, dobře fungovala v minulých dobách, kdy bylo potřeba, aby lidé fungovali jako stroje, dnes ale začíná stále častěji selhávat. Podle mne se tradiční korporátní hierarchické struktury postupně buď promění nebo vyprázdní, lidé tam prostě nebudu chtít pracovat. Za mne je klíčem ke změně paradigmatu v podnikání vzdát se programu kontrolovat druhé.” Vladimír Dobeš, Donum Felix

“Cítím naději, když vidím mladé lidi, kteří jsou mnohem sebevědomější, než jsme byli my v jejich věku. Mladí lidé jsou schopni si klást otázku “proč”, ptají se po smyslu existence firmy, a když ho necítí, jdou dál. Občas se to zaměňuje s nedostatkem loayality, ale ptáme se jich dostatečně, co chtějí dělat, nebo jim slibujeme něco, co tak není? Když se nebudeme měnit, mladí lidé půjdou do firmy, která jim ten smysl a s ním spojenou časovou flexibilitu dá.” Martin Palička, Etnetera Group

Více informací a proběhlé akce najdete zde: https://www.zmena-paradigmatu.cz/akce/

Fotografie

Kontakt

Michaela Cmíralová
Telefon: (+420) 724 001 915
E-mail: michaela.cmiralova@menimparadigma.cz